Ny politisk behandling av priskontrollen

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Høyring i Stortinget i dag.

Generalsekretær Per Skorge og advokat Erlend Stabell Daling på dagens høyring i Næringskomiteen. Skjermdump fra stortinget.no

Næringskomiteen på Stortinget arrangerte i dag høyring om regjeringa sitt forslag om å oppheve priskontrollen ved omsetjing av landbrukseigedom.

- Ein velfungerande marknad er ikkje alltid lik ein fri marknad. Det er heller ikkje tilfelle i denne situasjonen, sa generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge då han presenterte Norges Bondelag si grunngjeving for å behalde priskontrollen.

- I strid med loven

Landbruks- og matdepartementet sende i desember 2013 eit forslag om å oppheve priskontrollen ut på høyring. Samtidig vart det sendt ut eit brev til kommunar og fylkeskommunar om ikkje å leggje vesentleg vekt på priskontrollen ved gardssal, sidan loven var planlagt endra.

- Det er ingen tvil om at brevet frå Landbruks- og matdepartementet 4. desember 2013 har skapt stor usikkerheit rundt om i landet. Føringane som vart lagt i brevet om ikkje å leggje vesentleg vekt på priskontrollen, er i strid med loven, sa Per Skorge.

- Høyr på kommunane

Norges Bondelag fryktar at ei oppheving av priskontrollen vil føre til at prisen på landbrukseigedom skyt i vêret og overskrid den produktive verdien på bruket, og at dette vil føre til at det blir vanskelegare for unge å kjøpe gard og at mykje landbrukseigedom vil bli spekulasjonsobjekt.

- Høyr på kommunane og dei andre høyringsinstansane, oppmoda Per Skorge i høyringa i Næringskomiteen i dag.
- Det kom inn 159 innspel i høyringsrunde. To av tre støttar ikkje forslaget om å svekke priskontrollen. Tre av fire kommunar, som er dei som handhevar loven, ønskjer å behalde han, sa Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere