Ny plan mot antibiotikaresistente bakterier

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Illustrasjonsfoto. Foto Tomasz Halszka

Husdyrnæringen forventer en reduksjon i bruken av antibiotika i ny handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier.

Jobben mot antibiotikaresistens
I juni 2015 kom regjeringen med en strategi mot antibiotikaresistens i Norge (Regjeringen, 2015). I april 2016 kom Landbruks- og matdepartementet (LMD, 2016) med en egen handlingsplan for områdene husdyr og kjæledyr. Dette er en oppfølging av den globale planen vedtatt i WHO og OIE. Tilsvarende har Helse- og omsorgsdepartementet en plan for den humane helsetjenesten (HOD, 2015).

I dag ble rapporten «Husdyrnæringas felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier» overlevert mat- og landbruksminister Jon Georg Dale.

En samlet husdyrnæring har deltatt og gitt innspill for å bedre rutiner for å forebygge forekomsten av antibiotikaresistente bakterier hos husdyr i Norge. Aktivt forebyggende helsearbeid, organisert sykdomsbekjempelse og forsvarlig og riktig behandling av syke dyr er tiltak som vektlegges.

10 prosent reduksjon i antibiotikabruk

Husdyrnæringen forventer at resultatene av de samlede tiltakene i planen vil føre til en reell reduksjon i bruk av antibiotika på minimum 10 prosent. Det vil være i samsvar med Landbruks- og matdepartementets handlingsplan. Styremedlem Birte Usland i Norges Bondelag mener rapporten er viktig.

- Å redusere bruken av antibiotika innen husdyrnæringen bør alltid være et mål. For å få til det må vi i næringen jobbe systematisk og forebyggende hver eneste dag, blant annet med å ha oppmerksomhet og rutiner på smittefare, sier Usland.

Sammenhengen mellom bruk av antibiotika og utvikling av antibiotikaresistens er godt dokumentert, men fortsatt er det mange mekanismer som er ukjent. For å forebygge utvikling av resistens er det derfor viktig med tiltak som medfører lavt forbruk av antibiotika. 

Norge er ett av de landene i Europa som bruker minst antibiotika og har generelt god dyrehelse. For å bevare denne situasjonen er det utarbeidet syv delmål, blant andre:

  • Foksu på å bevare og forbedre dyrehelse

  • Fullstendig dokumentasjon av antibiotikabruk i husdyrproduksjon både i diagnose og dyreart

Rapporten skriver at  det viktigste forsvaret mot infeksjoner er kroppens eget immunforsvar. Antibiotika må sees på som en støtte og ikke en erstatning for immunforsvaret. Dersom immunforsvaret fungerer dårlig, vil en også ha dårligere effekt av antibiotika. Stort forbruk av antibiotika i slike situasjoner vil selektere resistente bakterier. I tillegg er det avgjørende at rett type antibiotika brukes til rett diagnose, til rett tid og i rett mengde.

Økt smittepress

I Norge er introduksjon av nye sykdommer og resistente bakterier fra dyr og mennesker en større trussel for besetningene enn utvikling av resistens grunnet antibiotikabehandling. Derfor vil smittebeskyttelse både nasjonalt og på den enkelte gård, kreve enda mer oppmerksomhet framover. 

Rundt 2020 trer EU sine nye krav om smittevern i kraft, noe som også vil få betydning i Norge. De nye kravene fra myndighetene vil gi bonden økt ansvar for smittevern og dyrehelse. Skal vi fortsatt være i verdensklasse i å ha friske husdyr må dette skje på bondens premisser, understreker Birte Usland.

- Skal vi bevare den suksessrike norske modellen og fortsatt være rådende på dyrehelseområdet, må endringer skje på bondens premisser og i samspill med myndighetene, sier hun.

 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere