Ny leder i Norges Bondelag

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes er valgt til ny leder i Norges Bondelag.

Den nye ledertrioen i Norges Bondelag. Kristin Ianssen, Lars Peder Bartnes og Brita Skallerud.

 

Lars Petter Bartnes fra Steinkjer ble i dag valgt til ny leder i Norges Bondelag av årsmøtet på Lillehammer.

- Jeg er svært ydmyk for oppgaven,  sier Lars Petter Bartnes, og takker det avtroppende styret for et solid arbeid.
- Nå skal jeg jobbe for å videreføre Norges Bondelag som en sterk og samla organisasjon, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes er 45 år gammel og  har brei organisasjonserfaring. Han har sittet i konsernstyret til Nortura siden 2004 og var styremedlem i Norges Bondelag fra 2008 til 2013. Han er utdannet agronom og agrotekniker, og driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling og korn.

Gjenvalg av nestledere

Kristin Ianssen og Brita Skallerud ble gjenvalgt som 1. og 2. nestleder. Ianssen har sittet et år som 1. nestleder mens Skallerud har vært en del av ledertrioen i Norges Bondelag i fire år.

Nytt styremedlem fra Nordland

Jan Gunnar Eilertsen fra Nordland ble valgt som nytt styremedlem, mens Bjørn Gimming (Østfold) og Gustav Grøholt (Hedmark, Norske Felleskjøp) ble gjenvalgt som styremedlemmer. Øvrige styremedlemmer var ikke på valg i 2014.

Arnstein Røyneberg (Rogaland) ble gjenvalgt som 1. vara, mens Birte Usland (Vest-Agder) er ny 2. vara og Per Hilleren (Sogn og Fjordane) er  ny 3. vara.

Arne Magnus Aasen ble gjenvalgt som ordfører, og Inger Johanne Kjorstad ble gjenvalg som varaordfører. Kari Borghild Engene Løstegård (Buskerud) er ny leder av nemnda for 1 år.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere