Ny leder i Norges Bondelag

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes er valgt til ny leder i Norges Bondelag.

Den nye ledertrioen i Norges Bondelag. Kristin Ianssen, Lars Peder Bartnes og Brita Skallerud.

 

Lars Petter Bartnes fra Steinkjer ble i dag valgt til ny leder i Norges Bondelag av årsmøtet på Lillehammer.

- Jeg er svært ydmyk for oppgaven,  sier Lars Petter Bartnes, og takker det avtroppende styret for et solid arbeid.
- Nå skal jeg jobbe for å videreføre Norges Bondelag som en sterk og samla organisasjon, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes er 45 år gammel og  har brei organisasjonserfaring. Han har sittet i konsernstyret til Nortura siden 2004 og var styremedlem i Norges Bondelag fra 2008 til 2013. Han er utdannet agronom og agrotekniker, og driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling og korn.

Gjenvalg av nestledere

Kristin Ianssen og Brita Skallerud ble gjenvalgt som 1. og 2. nestleder. Ianssen har sittet et år som 1. nestleder mens Skallerud har vært en del av ledertrioen i Norges Bondelag i fire år.

Nytt styremedlem fra Nordland

Jan Gunnar Eilertsen fra Nordland ble valgt som nytt styremedlem, mens Bjørn Gimming (Østfold) og Gustav Grøholt (Hedmark, Norske Felleskjøp) ble gjenvalgt som styremedlemmer. Øvrige styremedlemmer var ikke på valg i 2014.

Arnstein Røyneberg (Rogaland) ble gjenvalgt som 1. vara, mens Birte Usland (Vest-Agder) er ny 2. vara og Per Hilleren (Sogn og Fjordane) er  ny 3. vara.

Arne Magnus Aasen ble gjenvalgt som ordfører, og Inger Johanne Kjorstad ble gjenvalg som varaordfører. Kari Borghild Engene Løstegård (Buskerud) er ny leder av nemnda for 1 år.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere