Den nye ledertrioen i Norges Bondelag. Kristin Ianssen, Lars Peder Bartnes og Brita Skallerud.

 

Lars Petter Bartnes fra Steinkjer ble i dag valgt til ny leder i Norges Bondelag av årsmøtet på Lillehammer.

- Jeg er svært ydmyk for oppgaven,  sier Lars Petter Bartnes, og takker det avtroppende styret for et solid arbeid.
- Nå skal jeg jobbe for å videreføre Norges Bondelag som en sterk og samla organisasjon, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes er 45 år gammel og  har brei organisasjonserfaring. Han har sittet i konsernstyret til Nortura siden 2004 og var styremedlem i Norges Bondelag fra 2008 til 2013. Han er utdannet agronom og agrotekniker, og driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling og korn.

Gjenvalg av nestledere

Kristin Ianssen og Brita Skallerud ble gjenvalgt som 1. og 2. nestleder. Ianssen har sittet et år som 1. nestleder mens Skallerud har vært en del av ledertrioen i Norges Bondelag i fire år.

Nytt styremedlem fra Nordland

Jan Gunnar Eilertsen fra Nordland ble valgt som nytt styremedlem, mens Bjørn Gimming (Østfold) og Gustav Grøholt (Hedmark, Norske Felleskjøp) ble gjenvalgt som styremedlemmer. Øvrige styremedlemmer var ikke på valg i 2014.

Arnstein Røyneberg (Rogaland) ble gjenvalgt som 1. vara, mens Birte Usland (Vest-Agder) er ny 2. vara og Per Hilleren (Sogn og Fjordane) er  ny 3. vara.

Arne Magnus Aasen ble gjenvalgt som ordfører, og Inger Johanne Kjorstad ble gjenvalg som varaordfører. Kari Borghild Engene Løstegård (Buskerud) er ny leder av nemnda for 1 år.