Ny kunnskap om mykotoksiner må følges opp

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Norsk mat skal være trygg å spise. Ny kunnskap om mykotoksiner må føre til praktisk handling.

Generalsekretær Per Skorge, arkivfoto: Eivor Eriksen.- Mattilsynet må følge opp anbefalingene fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet i regelverket sitt og i kontrollvirksomheten, understreker generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Godt regelverk og tilstrekkelig kontroll

- Jobben som vitenskapskomiteen gjør er avgjørende for å sikre dette. Det er derfor viktig at denne type vurderinger blir gjort løpende. Forbrukeren avhengig av at matmyndighetene sørger for et godt regelverk og tilstrekkelig kontroll av maten, sier Skorge.

Avhengig av forbrukernes tillit

 Generalsekretær Skorge understreker at trygg mat er fundamentet for norsk matproduksjon. - Vi er som bønder, helt avhengig av at forbrukeren har tillit til maten vi produserer. Norsk mat er og skal være en kvalitetsgaranti for forbrukeren, sier han og uttrykker tilfredshet over at ny kunnskap blir tatt i bruk for å sikre at maten er trygg.

God oversikt

- Alle partier av norsk matkorn blir analysert for mykotoksiner. Vi har derfor god oversikt over situasjonen og har de nødvendige systemer for å sikre at regelverket følges opp, sier generalsekretær Per Skorge.

God agronomi avgjørende

Mykotoksiner i korn kan reduseres gjennom god agronomi. Eksempler på tiltak som reduserer innholdet av mykotoksiner, er: vekstskifte, pløying slik at halmrester blir tildekket, valg av kornsorter som tåler fuktig klima og høsting av kornet straks det er modent.

Les:

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere