Ny klimarapport varsler matkrise

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Flom og tørke fører til at matproduksjonen i verden vil gå ned. Samtidig øker folketallet. - Dette må myndighetene ta på alvor, sier Kristin Kjølen og Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Klimaendringene øker behovet for norsk matproduksjon, påpeker Kristin Kjølen og Asbjørn Helland.

I FNs nye klimarapport, som ble lagt fram mandag, har ekspertene gått grundig inn i hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for verdens matproduksjon.

Rapporten konkluderer med at verdens matproduksjon kan bli redusert med 2 prosent hvert tiår framover. Samtidig øker verdens befolkning med 14 prosent i samme periode.

- Mat blir en knapphetsfaktor, og vi må bygge beredskap i forhold til dette. Samtidig vil forbruket øke, etter hvert som middelklassen i India og Kina vokser og matvanene endrer seg, sier leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Konkrete ord

Både han og klima- og miljøansvarlig i fylkesstyret, Kristin Kjølen, er forundret over at den internasjonale utviklinga i matproduksjonen ikke har vært satt høyere på dagsordenen her i Norge.

- Nå er det satt konkrete ord på den bekymringen vi har hatt. Et rikt land som Norge, må ta seg råd til å produsere den maten vi kan produsere selv. Vi må uansett importere mye mat som vi ikke kan produsere. Det er heller ingen selvfølge at vi kan få importere mat hvis det blir knapphet på verdensmarkedet. Da vil et hvert land først tenke på sine egne innbyggere, sier Kristin Kjølen.

Bærekraftig

De mener det er viktig å produsere mat på en bærekraftig måte og spille på lag med naturen.

- Vi har gode naturgitte forutsetninger i Norge, med nok vatn, gode vekstforhold og god dyrehelse, påpeker de to, og oppfordrer regjeringen til å ta ansvaret for matberedskapen på alvor.

Les mer: Dramatisk klimarapport - Regjeringen har ansvar for å sikre norsk mat på norske ressurser

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere