Ny klimarapport varsler matkrise

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Flom og tørke fører til at matproduksjonen i verden vil gå ned. Samtidig øker folketallet. - Dette må myndighetene ta på alvor, sier Kristin Kjølen og Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Klimaendringene øker behovet for norsk matproduksjon, påpeker Kristin Kjølen og Asbjørn Helland.

I FNs nye klimarapport, som ble lagt fram mandag, har ekspertene gått grundig inn i hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for verdens matproduksjon.

Rapporten konkluderer med at verdens matproduksjon kan bli redusert med 2 prosent hvert tiår framover. Samtidig øker verdens befolkning med 14 prosent i samme periode.

- Mat blir en knapphetsfaktor, og vi må bygge beredskap i forhold til dette. Samtidig vil forbruket øke, etter hvert som middelklassen i India og Kina vokser og matvanene endrer seg, sier leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Konkrete ord

Både han og klima- og miljøansvarlig i fylkesstyret, Kristin Kjølen, er forundret over at den internasjonale utviklinga i matproduksjonen ikke har vært satt høyere på dagsordenen her i Norge.

- Nå er det satt konkrete ord på den bekymringen vi har hatt. Et rikt land som Norge, må ta seg råd til å produsere den maten vi kan produsere selv. Vi må uansett importere mye mat som vi ikke kan produsere. Det er heller ingen selvfølge at vi kan få importere mat hvis det blir knapphet på verdensmarkedet. Da vil et hvert land først tenke på sine egne innbyggere, sier Kristin Kjølen.

Bærekraftig

De mener det er viktig å produsere mat på en bærekraftig måte og spille på lag med naturen.

- Vi har gode naturgitte forutsetninger i Norge, med nok vatn, gode vekstforhold og god dyrehelse, påpeker de to, og oppfordrer regjeringen til å ta ansvaret for matberedskapen på alvor.

Les mer: Dramatisk klimarapport - Regjeringen har ansvar for å sikre norsk mat på norske ressurser

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere