Norske matperler på Hurtigruten

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Hurtigruten ønsker å tilby en spennende meny med et bredt innslag av norsk lokalmat fra neste vårsesong. I et forprosjekt skal det nå jaktes på de norske matperlene som både norske og utenlandske passasjerer skal bli kjent med.

Hurtigruteskipet Nordlys forlater Trondheim havn. Foto: Trondheim Havn, CC-lisens fra flickr.com.  

- Mat er en viktig del av reiseopplevelsen for våre gjester – og norsk lokalmat er like eksotisk som norske fjell, fjorder og nordlys. Hurtigruten vil fortelle mathistorier fra matkulturen vi har i Norge og ønsker lokalmatprodusenter fra hele landet velkommen som leverandører. Kjøkkensjefene våre gleder seg til å få nye spennende råvarer og sette sammen nye retter med et tydelig, norsk kvalitetspreg, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Nasjonalt utstillingsvindu for lokalmat

Hurtigruten vil samarbeide med Matmerk for å kartlegge aktuelle leverandører. Menyer blir deretter basert på hvilken strekning båtene til en hver tid befinner seg på og hvilke råvarer/produkter som er til rådighet.

- Det er ikke like enkelt som det høres ut for; vi må ha stabile kvalitetsleveranser levert til de ulike kaiene og et visst volum gjennom de ulike sesongene. Prosjektet kan bidra til å løfte mange lokalmatprodusenter og gjøre Hurtigruten til et nasjonalt utstillingsvindu for lokalmat fra hele Norge. Tenk så herlig om kaptein på vei til Bodø kan si over høytaleren ”Og på babord side har vi villsau som for øvrig serveres til middag i kveld sammen med en tradisjonell pølse laget på Helgeland! ”, sier adm.dir Nina Sundqvist i Matmerk.

Meld din interesse

Ansvarlig for arbeidet med lokalmat i Norges Bondelag, Kari Marte Sjøvik, oppfordrer alle gode lokalmatprodusenter til å melde sin interesse.

- Vi synes dette er et kjempebra initiativ fra en stor turistaktør som Hurtigruten er.  Det flotte med hurtigruta er at reisen går langs hele kysten og at turistene dermed kan få en smakebit av store deler av vår matkultur. Vil også få påpeke at Hurtigruta har innført alle fire sesongene på båtturene sine og at dette naturlig må gå inn i matserveringen i dette prosjektet, sier Sjøvik.

I den kartleggingsperioden prosjektet er i nå, oppfordres alle interesserte leverandører av lokalmat fra hele landet å registrere seg innen 1.august på www.hurtigruten.no/Utils/nyheter/lokalmat/

Fakta

- Målet er økt bruk av norske kvalitetsråvarer og mat/drikkeprodukter på Hurtigrutens 11 skip langs kysten
- Forprosjektet starter 1.august og avsluttes 1. februar 2014
- Prosjektet ”Lokalmat på Hurtigruten” gjennomføres fra vårsesongen 2014
- Forprosjekt til 1,6 mill kr er finansiert av Innovasjon Norge
- Matmerk skal kartlegge realistisk omfang av leverandører, produkter, volum, logistikk etc.
- Leverandører og produsentsammenslutninger vil inngå forretningsmessige avtaler med Hurtigruten
- Det reiser ca. 400.000 passasjerer med Hurtigruten hvert år og ca. 2 millioner måltider serveres om bord

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere