Norske bønder må mobilisere for økologisk produksjon

Publisert 20.03.2015
  • Tips en venn om denne siden

Etterspørselen etter økologiske råvarer øker, mens arealene for økologisk produksjon går ned. Flere må legge om til økologisk produksjon om ikke all veksten skal komme på importere råvarer.

Salget av økologiske produkter økte med nesten 30 prosent i 2014. Det kom fram i den årlige gjennomgangen av markedssituasjonen for det økologiske markedet som Landbruksdirektoratet presenterte denne uken.

Salget i dagligvare kom opp i 1,7 milliarder kroner. Mye av veksten er på importerte varer. Samtidig gikk arealet og antallet bønder som driver økologisk produksjon ned. 220 færre gårdsbruk drives økologisk og arealet gikk ned med 4 prosent (inkludert karensareal).

Trine H. Vaag- Vi må snu trenden

- Dette er ikke bra da vi ser at importen tar over markedsandelen som norske bønder kunne produsert. Det gjelder særlig grønnsaker som potet og gulrot og frukt. Mange av forbrukerne ønsker nettopp norske økologiske råvarer, sier Trine Hasvang Vaag, økoansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Tallene er et anslag på importen av frukt og grønt. Anslaget er likevel høyt.

– Om vi ikke klarer å snu den negative trenden med lavere areal og færre bønder som driver økologisk, vil andelen importerte varer fortsette å øke, understreker Hasvang Vaag.

Vekst i salg av økologisk melk

Markedet har vært økende siden 2010, samtidig som nedgangen i arealene har gått ned fra 2012.
Det er svært gledelig at anvendelsesgraden av økologisk melk også øker, og den var i 2014 oppe i 48 prosent. Veksten i salget av økologisk melk er det Rørosmeieriet som har stått for. De sto for 22 prosent av melka som ble solgt som økologisk, opp fra 15 prosent i fjor.

Rørosmeieriet hadde en økonomisk vekst på 57 prosent fra 2013. Rørosmeieriet vil i 2015 møte den store veksten med å starte opp et meieri til på Tolga, som skal stå for søtmelkproduksjonen. I løpet av 2014 lanserte Tine to nye produkter, smør og helmelk. 

For første gang har økologiske grønnsaker gått forbi salget av økologisk melk, og er nå den største varegruppen. Veksten var på 46 prosent i 2014.
 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere