Bondelagslederen er tydelig på at norske bønders viktigste bidrag i denne situasjonen er å produsere mest mulig matkorn i år. Men sesongen er rett rundt hjørnet og mange kornbønder lurer på om man kan satse på mathvete, eller om man bør spare den ekstra gjødsla og produsere dyrefôr i stedet.

– Å ha en løpende norsk matproduksjon er den beste beredskapen vi kan ha. Dette kan norske bønder bidra til, men da må vi ha tiltak som reduserer risikoen i matkornproduksjonen og vi må ha det raskt, sier Gimming.Bjørn Gimming mener det haster for regjeringa å sikre årets matkornavlinger (Foto: Erik Thallaug)

Onsdag kveld inviterte Østfold og Akershus Bondelag til et stort kornmøte i Askim. Mat- og landbruksminister Sandra Borch var blant deltagerne, men hun kunne ikke gi noen konkrete forsikringer om økt lønnsomhet eller redusert risiko for norske kornbønder. Statsråden var imidlertid tydelig på at hun anser det som et ansvar at Norge dyrker matkorn.

– Dette, kombinert med at vi nå har ei historisk jordbruksvennlig regjering, bør være en trygghet for dere inn i våronna, sa Borch til de fremmøtte bøndene.

Norske bønder er klare for å bidra

Norske bønder har alltid jobbet for å opprettholde og sikre norsk matproduksjon, uansett hvilke utfordringer de har hatt. Det har vært tørke, flom og pandemi med påfølgende usikkerhet i det internasjonale markedet. Nå skaper den russiske invasjonen av Ukraina stor usikkerhet globalt og viser Norges og verdenssamfunnets sårbarhet for matforsyning.

– Den reelle og viktige beredskapen ligger i at vi opprettholder og har en så høy norsk selvforsyning som mulig, i år og alle andre år. Vi har et ansvar for å utnytte ressursene våre best mulig for å produsere mest mulig mat til egen befolkning, sier Gimming. 

Den ekstraordinære kostnadssituasjonen på viktige innsatsfaktorer, som gjødsel, skaper denne sesongen stor usikkerhet for norske kornbønder som lurer på om de har råd til å ta risikoen ved å satse på matkorn. Bondelaget har derfor bedt om en målretta gjødselordning.

– Vi må sikre årets avlinger av blant annet mathvete. Da trenger vi målretta tiltak til de som ikke har tenkt å gjødsle som før på grunn av høye kostnader. Hvis regjeringa vil, er norske bønder klare for å bidra til norsk matkornproduksjon og norsk selvforsyning, sier Gimming.

Stortinget har bedt regjeringa om å følge situasjonen nøye og løpende, og om nødvendig fremme tiltak for å sikre at kostnadene ikke svekker landbrukets evne til å anskaffe nødvendige innsatsfaktorer i forbindelse med vekstsesongen. Bondelagslederen mener dette må komme nå.