Norske bønder bruker minst antibiotika i Europa

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

reduert antibiotikabruk i Europa rapport

Norge bruker minst antibiotika i matproduksjonen sammenlignet med 30 andre europeiske land. Øverst ligger Spania. Det viser ny rapport fra det europeiske legemiddelverket (EMA).

Av alle landene som rapporterte er Spania det landet som bruker mest antibiotika i husdyrproduksjonen.  Så mye som en tredjedel av alt salg av antibiotika til dette formålet til veterinærer i EU-området, selges til Spania.

Generell nedgang

Rapporten viser at forbruket av antibiotika generelt i EU-området går ned. Fra 2010 til 2015 ble bruken av antibiotika til dyr redusert med 13,4 prosent i hele EU-området. Den største nedgangen er i landene i nord og vest.

I rapporten går det frem at det norske forbruket av antibiotika til produksjonsdyr er redusert med 29 prosent. Rapporten viser at Norge og lsland bruker langt mindre antibiotika i sin dyreproduksjon enn EU-landene.

Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag, sier det er gledelig at forbruket går ned både i Norge og i andre land. Hun peker på en viktig hovedregel for de som jobber med norske husdyrproduksjon.

- I Norge gir vi ikke antibiotika forebyggende til husdyr, vi gir det bare ved sykdom. Friske dyr trenger ikke antibiotika, sier Usland.

Direktør Gaute Lenvik ved Veterinærinstituttet sier til avisen Nationen at rapporten er interessant.

- Vi ser at det er en positiv utvikling på mange områder, men at det er store forskjeller. Noen land har en lengere vei å gå, sier Lenvik.

Han peker på at det er en styrke i måten bønder i Norge jobber på ved å ha tette bånd mellom overvåkning, forskning og kunnskapsproduksjon.

Det europeiske legemiddelverket peker på at forskjellene kan ha ulike årsaker. Noen land har gjennomført kampanjer som informerer aktører om riktig og restriktiv bruk av antibiotika. Det gir også økt forståelse i befolkningen om faren ved antibiotikaresistens. Land har også ulike besetningstørrelse og utbredelse av antibiotikaresistens. Enkelte av landene hadde ikke gode nok metoder for innsamling og rapportering av data i begynnelsen av femårsperioden, skriver Landbruks- og matdepartementet.

 

Relaterte lenker

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere