Norske bønder bruker minst antibiotika i Europa

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

reduert antibiotikabruk i Europa rapport

Norge bruker minst antibiotika i matproduksjonen sammenlignet med 30 andre europeiske land. Øverst ligger Spania. Det viser ny rapport fra det europeiske legemiddelverket (EMA).

Av alle landene som rapporterte er Spania det landet som bruker mest antibiotika i husdyrproduksjonen.  Så mye som en tredjedel av alt salg av antibiotika til dette formålet til veterinærer i EU-området, selges til Spania.

Generell nedgang

Rapporten viser at forbruket av antibiotika generelt i EU-området går ned. Fra 2010 til 2015 ble bruken av antibiotika til dyr redusert med 13,4 prosent i hele EU-området. Den største nedgangen er i landene i nord og vest.

I rapporten går det frem at det norske forbruket av antibiotika til produksjonsdyr er redusert med 29 prosent. Rapporten viser at Norge og lsland bruker langt mindre antibiotika i sin dyreproduksjon enn EU-landene.

Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag, sier det er gledelig at forbruket går ned både i Norge og i andre land. Hun peker på en viktig hovedregel for de som jobber med norske husdyrproduksjon.

- I Norge gir vi ikke antibiotika forebyggende til husdyr, vi gir det bare ved sykdom. Friske dyr trenger ikke antibiotika, sier Usland.

Direktør Gaute Lenvik ved Veterinærinstituttet sier til avisen Nationen at rapporten er interessant.

- Vi ser at det er en positiv utvikling på mange områder, men at det er store forskjeller. Noen land har en lengere vei å gå, sier Lenvik.

Han peker på at det er en styrke i måten bønder i Norge jobber på ved å ha tette bånd mellom overvåkning, forskning og kunnskapsproduksjon.

Det europeiske legemiddelverket peker på at forskjellene kan ha ulike årsaker. Noen land har gjennomført kampanjer som informerer aktører om riktig og restriktiv bruk av antibiotika. Det gir også økt forståelse i befolkningen om faren ved antibiotikaresistens. Land har også ulike besetningstørrelse og utbredelse av antibiotikaresistens. Enkelte av landene hadde ikke gode nok metoder for innsamling og rapportering av data i begynnelsen av femårsperioden, skriver Landbruks- og matdepartementet.

 

Relaterte lenker

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere