Av alle landene som rapporterte er Spania det landet som bruker mest antibiotika i husdyrproduksjonen.  Så mye som en tredjedel av alt salg av antibiotika til dette formålet til veterinærer i EU-området, selges til Spania.

Generell nedgang

Rapporten viser at forbruket av antibiotika generelt i EU-området går ned. Fra 2010 til 2015 ble bruken av antibiotika til dyr redusert med 13,4 prosent i hele EU-området. Den største nedgangen er i landene i nord og vest.

I rapporten går det frem at det norske forbruket av antibiotika til produksjonsdyr er redusert med 29 prosent. Rapporten viser at Norge og lsland bruker langt mindre antibiotika i sin dyreproduksjon enn EU-landene.

Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag, sier det er gledelig at forbruket går ned både i Norge og i andre land. Hun peker på en viktig hovedregel for de som jobber med norske husdyrproduksjon.

- I Norge gir vi ikke antibiotika forebyggende til husdyr, vi gir det bare ved sykdom. Friske dyr trenger ikke antibiotika, sier Usland.

Direktør Gaute Lenvik ved Veterinærinstituttet sier til avisen Nationen at rapporten er interessant.

- Vi ser at det er en positiv utvikling på mange områder, men at det er store forskjeller. Noen land har en lengere vei å gå, sier Lenvik.

Han peker på at det er en styrke i måten bønder i Norge jobber på ved å ha tette bånd mellom overvåkning, forskning og kunnskapsproduksjon.

Det europeiske legemiddelverket peker på at forskjellene kan ha ulike årsaker. Noen land har gjennomført kampanjer som informerer aktører om riktig og restriktiv bruk av antibiotika. Det gir også økt forståelse i befolkningen om faren ved antibiotikaresistens. Land har også ulike besetningstørrelse og utbredelse av antibiotikaresistens. Enkelte av landene hadde ikke gode nok metoder for innsamling og rapportering av data i begynnelsen av femårsperioden, skriver Landbruks- og matdepartementet.