Generalsekretær Per Skorge, arkivfoto: Per Ole Ranberg.Det skriver generalsekretær Per Skorge i et innlegg i Dagens Næringsliv som svar på en tidligere kronikk i den samme avisa. - Selvforsyningsgraden i Norge er på ca 40% og er blant Europas laveste. Uten et fungerende importvern vil norsk jordbruk og næringsmiddelindustri bli marginalisert. Det vil være et stort tap for næringslivet, matvaresikkerheten, kulturlandskapet og infrastrukturen i distrikts-Norge, skriver Skorge i innlegget  "Norsk mat er viktig for mangfoldet".

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Skorge