Norsk mat er ingen selvfølge

Av Une Leirset Tysdal,
  • Tips en venn om denne siden

Vi vil vise hvor sårbar matsikkerheten og forsyningssituasjonen er, og fortelle folk at "Frokosten din kan forsvinne".

Blokade
For å vise at mat ikke er en selvfølge og markere at misnøye med regjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene, deltar Østfold Bondelag i blokaden av Bjølsen i Oslo. Vi blokerer utkjøring av mel til bakeriene og målet vårt er at butikkene skal tømmes for brød. Vi vil vise hvor sårbar matsikkerheten og forsyningssituasjonen er. Årets jordbruksoppgjør handler om å sikre forbrukeren trygg mat også i fremtiden. Aksjonen er rettet mot regjeringen som har satt som mål å øke matproduksjonen med én prosent i året. Tilbudet gir ikke det løftet landbruket trenger i en situasjon hvor det blir mindre areal i produksjon, og produksjonen pr innbygger går ned. Da må vi si klart fra.
Kjøp ekstra mye brød 15. og 16. mai! Det vil forsterke effekten av blokaden. Tips også dine venner om at det kan bli tomt for brød
 
Traktorkolonne
I dag, tirsdag 15. mai vil det bli traktorkolonne fra Rakkestad til Sarpsborg. Kolonna starter kl 12 og avsluttes med et møte med Fylkesordfører kl 1530
Kontaktperson er Per Ludvig Spydevold, 908 78 001
 
Frokosten din forsvinner
Over hele Østfold henger det bannere med "Frokosten din forsvinner" og det deles ut løpesedler. Vi har også lagt ut en film på youtube med samme budskap: http://www.youtube.com/watch?v=iXhnytyMnNQ&feature=share
 
Stå på!
Bøndenes krav får bred støtte blant nordmenn. I en ny undersøkelse sier nesten ni av ti at de er villige til å betale mer for å sikre norsk matproduksjon.
I en ny undersøkelse Sentio har gjort for VG, sier 86 prosent at de er villige til å betale denne prisen for å sikre norsk matproduksjon på dagens nivå.
 
 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere