Norsk Kylling AS vil bygge på matjord

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Foto: Håvard Zeiner
Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

I dag ble det klart at Norsk Kylling AS velger å plassere sitt nye slakteri i Orkdal, og vil dermed legge over 100 dekar matjord under asfalt og betong. – Norsk Kylling AS tar ikke norsk matproduksjon på alvor, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Det har over lang tid vært en diskusjon om hvor det nye slakteriet til Norsk Kylling skal ligge. Bondelaget har sammen med flere andre aktører advart mot å velge den alternative lokasjonen i Orkdal, da det vil innebære nedbygging av over 100 dekar matjord egnet for korndyrking. I dag ble Norsk Kylling sin beslutning om å bygge i Orkdal gjort offentlig.

- Beslutningen er et stort paradoks. Det virker som at Norsk Kylling har glemt hvordan matproduksjon foregår før kyllingen kommer inn på slakteriet, sier Bartnes.

Han er svært skuffet over at selskapet velger å rasere matjord, særlig når det finnes andre fullgode alternativer.

- Faktum er ingen matjord = ingen mat. Kun 3 prosent av norsk fastland er egna til matproduksjon, og disse verdifulle arealene er under sterkt press. Det er derfor særlig bekymringsverdig at en aktør som Norsk Kylling ikke viser større samfunnsansvar, sier Bartnes.

Han mener Norsk Kylling sin beslutning er enda en spiker i kista for å nå Stortingets mål om å begrense nedbyggingen av norsk matjord til 4000 dekar i året innen 2020. I 2016 ble det totalt bygget ned om lag 6000 dekar matjord i Norge.

- Dette viser tydelig hvorfor vi trenger sterkere virkemidler for å bevare norsk matjord for framtidige generasjoner. Her må Stortinget og regjeringa komme sterkere på banen, sier Bartnes.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere