Norsk Kylling AS vil bygge på matjord

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Foto: Håvard Zeiner
Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

I dag ble det klart at Norsk Kylling AS velger å plassere sitt nye slakteri i Orkdal, og vil dermed legge over 100 dekar matjord under asfalt og betong. – Norsk Kylling AS tar ikke norsk matproduksjon på alvor, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Det har over lang tid vært en diskusjon om hvor det nye slakteriet til Norsk Kylling skal ligge. Bondelaget har sammen med flere andre aktører advart mot å velge den alternative lokasjonen i Orkdal, da det vil innebære nedbygging av over 100 dekar matjord egnet for korndyrking. I dag ble Norsk Kylling sin beslutning om å bygge i Orkdal gjort offentlig.

- Beslutningen er et stort paradoks. Det virker som at Norsk Kylling har glemt hvordan matproduksjon foregår før kyllingen kommer inn på slakteriet, sier Bartnes.

Han er svært skuffet over at selskapet velger å rasere matjord, særlig når det finnes andre fullgode alternativer.

- Faktum er ingen matjord = ingen mat. Kun 3 prosent av norsk fastland er egna til matproduksjon, og disse verdifulle arealene er under sterkt press. Det er derfor særlig bekymringsverdig at en aktør som Norsk Kylling ikke viser større samfunnsansvar, sier Bartnes.

Han mener Norsk Kylling sin beslutning er enda en spiker i kista for å nå Stortingets mål om å begrense nedbyggingen av norsk matjord til 4000 dekar i året innen 2020. I 2016 ble det totalt bygget ned om lag 6000 dekar matjord i Norge.

- Dette viser tydelig hvorfor vi trenger sterkere virkemidler for å bevare norsk matjord for framtidige generasjoner. Her må Stortinget og regjeringa komme sterkere på banen, sier Bartnes.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere