Det er over 40.000 gårdsbruk i Norge, og onsdag 3. mai fra klokka 15.00-18.00 oppfordrer vi alle bønder til å åpne opp gården sin og vise fram det du jobber med. Du kan sende direkte fra fjøset på Facebook, legge ut video fra våronna, ta bilde av lamminga, grøftinga og fjøsstellet, vise fram de gode øyeblikkene og de uventa tinga som skjer i det tidsrommet vi arrangerer Åpen Gård. Vi vil rett og slett åpne opp gårdene våre og vise fram hverdagen på gården, til de vi produserer mat for. 

NB: Dette er en virtuell Åpen Gård kun på Facebook. Tradisjonell Åpen Gård med gårdsbesøk arrangeres igjen på gårder i hele Norge 27. august.

Til deg som har gård: Del også gjerne videoer og bilder med Norges Bondelag, slik at flere enn dine egne venner på Facebook får se livet på gården din. Bruk emneknaggen #framtidsbonden på Facebook og Instagram – og send oss gjerne filmer og bilder på Facebook eller på film@bondelaget.no

Vi håper å se dere alle på Norges største Åpen Gård! Her er facebook-arrangementet.