Norges Bondelag vokser

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Landets største fagorganisasjon for bønder og andre som støtter landbruket, er i vekst. – At vi går inn i jula med flere medlemmer enn i fjor, gjør meg glad, og sikker på at vi gjør en viktig jobb, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Fornøyd: bondelagsleder Lars Petter Bartnes gleder seg over flere medlemmer i Norges Bondelag.

Per 21. desember har Norges Bondelag 62 091 medlemmer. Nesten 3000 nye medlemmer har kommet til så langt i 2015, det gir en netto medlemsvekst på 264 flere medlemmer, eller 0,4 prosent fra årsskiftet.

- At flere ønsker å være medlem i Bondelaget er den viktigste tilbakemeldingen på at vi gjør en god jobb. Det er en støtte og anerkjennelse av det politiske arbeidet som tillitsvalgte og ansatte i Bondelaget gjør, sier Bartnes. 

Hele ti av bondelagets fylkeslag opplever medlemsvekst. Størst vekst har Finnmark med 7,5 prosent vekst, og Oslo/Akershus med 103 flere medlemmer, tilsvarende 2,1 prosent vekst.

Ikke bare for bønder

Norges Bondelag er både fagorganisasjon for bønder, og en interesseorganisasjon for alle som støtter norsk matproduksjon.

- Når vi ser en vekst blant personlige medlemmer og særlig i områder hvor det bor mye folk, som Oslo/Akershus, Hordaland og Rogaland, sier det meg at mange flagger standpunkt og ønsker å støtte opp om den jobben bondelaget gjør for matproduksjon i hele landet. Det gir meg motivasjon til å fortsette å kjempe, sier Bartnes.

Vil du melde deg inn i Norges Bondelag? Les mer om medlemskap og medlemsfordeler.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere