Norges Bondelag vokser

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Landets største fagorganisasjon for bønder og andre som støtter landbruket, er i vekst. – At vi går inn i jula med flere medlemmer enn i fjor, gjør meg glad, og sikker på at vi gjør en viktig jobb, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Fornøyd: bondelagsleder Lars Petter Bartnes gleder seg over flere medlemmer i Norges Bondelag.

Per 21. desember har Norges Bondelag 62 091 medlemmer. Nesten 3000 nye medlemmer har kommet til så langt i 2015, det gir en netto medlemsvekst på 264 flere medlemmer, eller 0,4 prosent fra årsskiftet.

- At flere ønsker å være medlem i Bondelaget er den viktigste tilbakemeldingen på at vi gjør en god jobb. Det er en støtte og anerkjennelse av det politiske arbeidet som tillitsvalgte og ansatte i Bondelaget gjør, sier Bartnes. 

Hele ti av bondelagets fylkeslag opplever medlemsvekst. Størst vekst har Finnmark med 7,5 prosent vekst, og Oslo/Akershus med 103 flere medlemmer, tilsvarende 2,1 prosent vekst.

Ikke bare for bønder

Norges Bondelag er både fagorganisasjon for bønder, og en interesseorganisasjon for alle som støtter norsk matproduksjon.

- Når vi ser en vekst blant personlige medlemmer og særlig i områder hvor det bor mye folk, som Oslo/Akershus, Hordaland og Rogaland, sier det meg at mange flagger standpunkt og ønsker å støtte opp om den jobben bondelaget gjør for matproduksjon i hele landet. Det gir meg motivasjon til å fortsette å kjempe, sier Bartnes.

Vil du melde deg inn i Norges Bondelag? Les mer om medlemskap og medlemsfordeler.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere