Norges Bondelag svarer offensivt på Høyres forslag i landbrukspolitikken

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Nils T. Bjørke svarer i Aftenposten at Høyre er ikke ærlige om konsekvensene av sin landbrukspolitikk.


Bondelagsleder Nils T. Bjørke mener Høyres landbrukspolitikk vil skape store konsekvenser for norske bønder.

Bondelaget har regnet på konsekvensene av Høyres landbrukspolitikk og tegner opp et dystert fremtidsscenario: «Små og mellomstore produsenter vil forsvinne. Distriktslandbruket vil blø. Det aller meste av landbruket i Nord-Norge, Vestlandet og fjell- og dalbygdene vil ikke ha noen fremtid», konkluderer Bondelaget det ferske notatet.

– Hvis Høyre gjennomfører det de sier de vil, får vi en endring i norsk landbrukspolitikk som vi aldri før har sett maken til. Det  blir dramatisk, sier Bjørke.

Les hele artikkelen i Aftenposten

Notatet tar for seg bønder som driver med sau, melk og korn. Konklusjonen er at små bruk i distriktene vil rammes svært hardt. En melkebonde i Nord-Norge med et gjennomsnittlig bruk vil få årslønnen redusert med 288 000 kroner, mens melkebønder i fjellbygder og på Vestlandet får et inntektskutt på litt over 200 000, ifølge anslagene. Best ut kommer bønder som driver store gårder på Jæren og på det sentrale Østlandet.

– Selv om lønnsomheten på Jæren skulle bli bedre enn i dag, er det grenser for hvor mye produksjonen kan vokse i dette området. Den samlede matproduksjonen i Norge vil sannsynligvis falle mye med denne politikken. Det må Høyre være ærlige på, sier Bjørke.

Rapporten vil bli offentliggjort.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere