Norges Bondelag svarer offensivt på Høyres forslag i landbrukspolitikken

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Nils T. Bjørke svarer i Aftenposten at Høyre er ikke ærlige om konsekvensene av sin landbrukspolitikk.


Bondelagsleder Nils T. Bjørke mener Høyres landbrukspolitikk vil skape store konsekvenser for norske bønder.

Bondelaget har regnet på konsekvensene av Høyres landbrukspolitikk og tegner opp et dystert fremtidsscenario: «Små og mellomstore produsenter vil forsvinne. Distriktslandbruket vil blø. Det aller meste av landbruket i Nord-Norge, Vestlandet og fjell- og dalbygdene vil ikke ha noen fremtid», konkluderer Bondelaget det ferske notatet.

– Hvis Høyre gjennomfører det de sier de vil, får vi en endring i norsk landbrukspolitikk som vi aldri før har sett maken til. Det  blir dramatisk, sier Bjørke.

Les hele artikkelen i Aftenposten

Notatet tar for seg bønder som driver med sau, melk og korn. Konklusjonen er at små bruk i distriktene vil rammes svært hardt. En melkebonde i Nord-Norge med et gjennomsnittlig bruk vil få årslønnen redusert med 288 000 kroner, mens melkebønder i fjellbygder og på Vestlandet får et inntektskutt på litt over 200 000, ifølge anslagene. Best ut kommer bønder som driver store gårder på Jæren og på det sentrale Østlandet.

– Selv om lønnsomheten på Jæren skulle bli bedre enn i dag, er det grenser for hvor mye produksjonen kan vokse i dette området. Den samlede matproduksjonen i Norge vil sannsynligvis falle mye med denne politikken. Det må Høyre være ærlige på, sier Bjørke.

Rapporten vil bli offentliggjort.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere