Bondelagsleder Nils T. Bjørke mener Høyres landbrukspolitikk vil skape store konsekvenser for norske bønder.

Bondelaget har regnet på konsekvensene av Høyres landbrukspolitikk og tegner opp et dystert fremtidsscenario: «Små og mellomstore produsenter vil forsvinne. Distriktslandbruket vil blø. Det aller meste av landbruket i Nord-Norge, Vestlandet og fjell- og dalbygdene vil ikke ha noen fremtid», konkluderer Bondelaget det ferske notatet.

– Hvis Høyre gjennomfører det de sier de vil, får vi en endring i norsk landbrukspolitikk som vi aldri før har sett maken til. Det  blir dramatisk, sier Bjørke.

Les hele artikkelen i Aftenposten

Notatet tar for seg bønder som driver med sau, melk og korn. Konklusjonen er at små bruk i distriktene vil rammes svært hardt. En melkebonde i Nord-Norge med et gjennomsnittlig bruk vil få årslønnen redusert med 288 000 kroner, mens melkebønder i fjellbygder og på Vestlandet får et inntektskutt på litt over 200 000, ifølge anslagene. Best ut kommer bønder som driver store gårder på Jæren og på det sentrale Østlandet.

– Selv om lønnsomheten på Jæren skulle bli bedre enn i dag, er det grenser for hvor mye produksjonen kan vokse i dette området. Den samlede matproduksjonen i Norge vil sannsynligvis falle mye med denne politikken. Det må Høyre være ærlige på, sier Bjørke.

Rapporten vil bli offentliggjort.