Norges Bondelag møter høyresiden

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Onsdag ga Bondelaget sine innspill til Høyre og Fremskrittspartiets sine programutkast foran stortingsvalget.

Representanter fra Høyres stortingsgruppe i møte med Norges Bondelag. TIl stede: Jan Tore Sanner, Lars Myraune, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Gunnar Gundersen, Tore Vamraak , Dennis Fjellseth, Svein Flåtten, Jens Frølich Holte, Anita Skjøstad Sundal, Torgeir Dahl, Thor Kleppen, Kjersti Omejer, Olemic Thommessen og Bjørn Lødemel med Nils T. Bjørke lengst til høyre.

Onsdag var Norges Bondelag i samtale med Høyres stortingsgruppe og representanter fra Fremskrittspartiet.

Høyres utkast til stortingsprogram var et av temaene på møtet. Bondelagets leder, Nils T. Bjørke, understreket viktigheten av målrettede tiltak, dersom Norge skal styrke selvforsyningen av landbruksprodukter, slik Høyre beskriver i stortingsprogrammet. Bondelaget merker seg at i FrPs utkast til handlingsprogram er ikke en slik målsetting til stede i det hele tatt.

Det viktigste tiltaket
Både i møtet med Høyre og FrP la Bondelaget frem sitt syn om at bondens inntekt er det viktigste tiltaket. Inntekta til bonden ligger fortsatt betydelig lavere i forhold gjennomsnittslønna i Norge.

- Bønder flest ønsker jo først og fremst å hente dette ut fra markedet. Men det blir svært vanskelig dersom tollvernet fjernes, slik FrP foreslår, sa Bjørke.

Representanter fra Fremskrittspartiet, Torgeir Trældal, Bente Thorsen, Bondelagets generalsekretær Per Skorge og leder Nils Bjørke, med Kjell Tore Wirum fra Frp til høyre.

Jordvern kan få fart på boligbygging
Vern av det lille vi har igjen av matjord er et annet tiltak. Bondelaget er derfor ikke sikre på hva Høyre mener når de ønsker å «balansere jordvernet mot samfunnets behov».

- Matjord er under press. Vi ser tilfeller hvor utbyggerne presser på for å få det omregulert til andre formål. De vil ikke bygge andre steder, så lenge det er mulig for en konkurrent å gjøre det samme. Med strengere jordvern hadde de brukt kreftene på å utvikle andre områder raskere, og fått fart på boligbyggingen, mener Bjørke.

Begrenset effekt av effektivisering
Bjørke viste også frem at til tross for stor effektivisering i jordbruket, er det en grense for hvor langt dette kan gå, på grunn av spredte jordarealer.

- En kan ikke effektivisere seg bort fra jorda.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere