Norges Bondelag møter høyresiden

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Onsdag ga Bondelaget sine innspill til Høyre og Fremskrittspartiets sine programutkast foran stortingsvalget.

Representanter fra Høyres stortingsgruppe i møte med Norges Bondelag. TIl stede: Jan Tore Sanner, Lars Myraune, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Gunnar Gundersen, Tore Vamraak , Dennis Fjellseth, Svein Flåtten, Jens Frølich Holte, Anita Skjøstad Sundal, Torgeir Dahl, Thor Kleppen, Kjersti Omejer, Olemic Thommessen og Bjørn Lødemel med Nils T. Bjørke lengst til høyre.

Onsdag var Norges Bondelag i samtale med Høyres stortingsgruppe og representanter fra Fremskrittspartiet.

Høyres utkast til stortingsprogram var et av temaene på møtet. Bondelagets leder, Nils T. Bjørke, understreket viktigheten av målrettede tiltak, dersom Norge skal styrke selvforsyningen av landbruksprodukter, slik Høyre beskriver i stortingsprogrammet. Bondelaget merker seg at i FrPs utkast til handlingsprogram er ikke en slik målsetting til stede i det hele tatt.

Det viktigste tiltaket
Både i møtet med Høyre og FrP la Bondelaget frem sitt syn om at bondens inntekt er det viktigste tiltaket. Inntekta til bonden ligger fortsatt betydelig lavere i forhold gjennomsnittslønna i Norge.

- Bønder flest ønsker jo først og fremst å hente dette ut fra markedet. Men det blir svært vanskelig dersom tollvernet fjernes, slik FrP foreslår, sa Bjørke.

Representanter fra Fremskrittspartiet, Torgeir Trældal, Bente Thorsen, Bondelagets generalsekretær Per Skorge og leder Nils Bjørke, med Kjell Tore Wirum fra Frp til høyre.

Jordvern kan få fart på boligbygging
Vern av det lille vi har igjen av matjord er et annet tiltak. Bondelaget er derfor ikke sikre på hva Høyre mener når de ønsker å «balansere jordvernet mot samfunnets behov».

- Matjord er under press. Vi ser tilfeller hvor utbyggerne presser på for å få det omregulert til andre formål. De vil ikke bygge andre steder, så lenge det er mulig for en konkurrent å gjøre det samme. Med strengere jordvern hadde de brukt kreftene på å utvikle andre områder raskere, og fått fart på boligbyggingen, mener Bjørke.

Begrenset effekt av effektivisering
Bjørke viste også frem at til tross for stor effektivisering i jordbruket, er det en grense for hvor langt dette kan gå, på grunn av spredte jordarealer.

- En kan ikke effektivisere seg bort fra jorda.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere