Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og direktør for Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.

Onsdag inviterte Norges Bondelag stortingspolitikere og forbipasserende til bondefrokost. Anledningen er de kommende jordbruksforhandlingene hvor framtiden til norsk landbruk nok en gang blir tema.  

Fra talerstolen foran nasjonalforsamlingen slo direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, fast at Norge trenger bonden. Hun benyttet også anledningen til å snakke om mulighetene en ny ”gullalder” for næringa.

- Omstillingen i norsk økonomi er gull for landbruket. Nå er det ut av oljeskyggen og inn i biøkonomien. Vi snakker om reell revitalisering av norske primærnæringer. Landbruket og bønder: Nå ligger alt til rette – nå må dere forsyne dere.

Bondelagskokk Karla Linhave Siverts og Pontus Blomberg serverte frokost til politikere og publikum. 

Forskere og bønder har skapt klimarevolusjon

Krohn Traaseth mener landbruket må være tydeligere og snakke høyere om hva som er potensialet i næringa, hva som er oppnådd, og hva som blir betydningen av næringa framover.

- Vet egentlig folk hvor mye avansert datateknologi som brukes i landbruket, eller at 35 prosent av den norske melka er melka av roboter? Vet folk at landbruket har den høyeste produktivtetsveksten sammenlignet med mange av næringene i Norge eller at bønder og forskere har utvikla en biogassreaktor som enhver kjøtt- og melkebonde har råd til. Dette er en klimarevolusjon i landbruket som er relevant for hele verden, sa direktøren som også dro fram det gode arbeidet som gjøres på dyrevelferd og dyrehelse i norsk landbruk.

Vil være en del av løsningen

Bondelagsleder, Lars Petter Bartnes, tok utfordringen fra direktøren i Innovasjon Norge og understreket at landbruket vil være en del av løsningen på klimatfordringene og det grønne skiftet i norsk økonomi.

- Vi må bruke ny teknologi og sikre en bedre agronomi. Vi må sikre en resirkulering av næringsstoffer og øke produksjonen av miljøvennligenergi. Til det behøves økonomisk handlingsrom, både for næringa og for bonden, sa Bartnes.

- De kommende jordbruksforhandlingene vil vi ha sterkere og mer målretta virkemidler for å sikre økt kornproduksjon, bruk av gras- og beiteressurser og melkeproduksjon i hele landet.

- Trenger Norge Bonden? Norsk landbruk har verdier og et særpreg som gjør at vårt svar er et tydelig, ja! Det er mange gode grunner for å satse på landbruket i framtiden, vi ber også regjering og storting om å svare ja!

Lars Petter Bartnes i samtale med Venstre-leder, Trine Skei Grande. 

- Bøndene følger med i tiden

Venstre-ordfører, Alfred Bjørlo, fra Eid kommune i Sogn og Fjordane roste bøndenes evne til å følge med i tiden.

- Landbruket er ei næring som alltid har fornya og omstilt seg. Ja, kanskje mer i dag enn noen gang. Våre sauebønder har for lengst tatt i bruk GPS-sendarar på sauene som blir sendt til fjells på beite - og følger dei på iPaden eller mobilen sommaren igjennom, sa Bjørlo.

-Ingen må tro at det finnes en verden for teknologi, ingeniør-kunst og innovasjon og en annen verden for landbruket. For meg er ei moderne, framoverlent landbruksnæring en selvsagt del også av det teknologisk avanserte, høgkompetente næringslivet vi skal leve av i framtida.

Eid-ordfører, Alfred Bjørlo.