Norge trenger bonden

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Lokale bondelag er i disse dager ute i lokalmiljøet for å vise at Norge trenger bonden og lokke fram folks indre bonde.

Gjennom en kampanje i hele organisasjonen vil vi vise at matproduksjon og den norske bonden er viktige bidragsytere i samfunnet. Her er noen glimt av all aktiviteten i lokale bondelag.

Mange deler dei verdiane som landbruket står for, og er positive til norsk matproduksjon. Vi tør påstå at det bur ein indre bonde i dei fleste. Men veit dei om det? I desse dagar er lokallaga ute og snakkar med forbrukarar og politikarar under kampanjen "Norge treng bonden". Her kan dei som vil blant anna ta "bondetesten" for å kartlegge kva slags bonde ein er. To av lokallaga som har vore ute og testa er Førde og Jølster.

Førde Bondelag besøkte formannskapet med informasjon om landbruksnæringa i kommunen. Her deler Karin Øverli Grøneng ut buttons til politikarane.

Førde Bondelag besøkte formannskapet med informasjon om landbruksnæringa i kommunen. Her deler Karin Øverli Grøneng ut buttons til politikarane.

Fikk se hvor tacoen kommer fra

Telemark Bondelag inviterte 150 skoleelever på gårdsbesøk, les saken i Porsgrunns Dagblad.

Flere lag i Sogn og Fjordane har vært i sving.

Geir Støfring frå Jølster Bondelag tek bondetest på representantar på fylkesting for ungdom. Her var det mange bondespirar, framtidsbønder og skåpbønder.

Bildet er fra Rendalen Bondelags stand på Åkrestrømmen sist helg. Her fikk befolkningen bryne seg på bondetest, og hver sin bondebutton etter gjennomført test.  Å gå våren i møte prydet med grønn bondespirebutton må da vel være en liten hverdagsdrøm for noen hver!

Førre veke arrangerte Bjørnefjorden Landbrukskontor inspirasjonsmøte for Landbruk i Bjørnefjordsregionen. Under middagen fekk dei vel 30 middagsgjestene sjansen til å finna ut av kva for bondetype dei er. Fusa Bondelag stilte med bonde-quiz, og alle fekk kvar sin Bondebutton med seg heim. Ordførar i Samnanger, Marit Aksnes Aase, har valt Bondevenn.

Lokallagsleiar i Fusa Bondelag, Lars Inge Vik, presenterer quizen.

Bybonde, Framtidsbonde, Bondevenn, Bondespira, Skapbonde eller rett og slett Bonde? Bondelaget sin kampanje i år går ut på å finna sin indre bonde. Er du ikkje sikker, vil eit spørjeskjema hjelpa deg på rett veg. Les mer hos Hordaland Bondelag.

Kampanjen fortsetter utover våren, med arrangement i mange store byer og Bondefrokost foran Stortinget 8. april.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere