Norge på jumboplass: Selvforsyning under 40 %

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Verdens jordbruksproduksjon reduseres 2% hvert tiende år. Samtidig viser nye tall at selvforsyningsgraden i Norge er historisk lav, under 40%. Klima og matproduksjon er to av våre største globale utfordringer.

- Vi kan ikke kun stole på at resten av verden skal produsere maten vår, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

NRK skrev nylig om utkastet til FNs klimapanel som anslår at sviktende avlinger, som følge av klimaforandringer vil gi 2% lavere jordbruksproduksjon hvert tiår. 

Det er nye nedbørmønstre, hyppigere tørke og en temperaturøkning på 2,5 grader som gir disse fatale konsekvensene. Klimapanelet skriver at etterspørselen for mat vil øke med 14% i samme periode.

- Det er viktig at vi får utnyttet våre norske ressurser for å bidra til verdens matproduksjon, sier Nils T. Bjørke.

 

Norges Bondelag følger tett på både utvikling av matvaresituasjonen på verdensmarkedet og klimadebatten.

- Mat og klima henger tett sammen. Vi merker selv at selvforsyningsgraden er sårbar på grunn av variasjoner i avlinger og kvalitet. Ekstremvær som mye nedbør , mildere eller kaldere vær påvirker norsk matproduksjon. Det blir mer krevende å være bonde, vi må drive et enda mer ”klimasmart landbruk”, sier Bjørke.

 

Selvforsyningsgraden historisk lav

 

Tall som helsedirektoratet la frem i februar viser at den norske selvforsyningsgraden er historisk lav. Den norskproduserte delen av matvareforbruket var nede i 43%. Det er den laveste selvforsyningsgraden på flere tiår, skrev Nationen nylig. 

Det er ikke regnet med hvor stor selvforsyningsgraden hadde gått ned om importen av råvarer til fiskefôr, som er over over 80 %. hadde blitt tatt med. Korrigert for fôrimport til landbruket er den norske selvforsyningsgraden på  40%. Den lite hyggelige rekorden skyldes blant annet sviktende avlinger som følge av værforhold.  

 

Lavest i verden

 

Den norske lave selvforsyningsgraden er på nivå med industrilandene med lavest selvforsyning i verden, Japan og Sør-Korea. Norge er dermed det landet i verden som er mest avhengig av internasjonal handel med landbruksvarer.  

- Når vi vet at kun ca. 10-12% av kornet er i handel til enhver til gjør det oss sårbare. Dette viser hvor viktig det er å føre en klok og langsiktig landbrukspolitikk som gir bønder i hele landet gode rammebetingelser for å holde jorda i hevd, sier Bjørke.

 

Norges Bondelag har et mål om et fossilfritt landbruk innen 2030 og jobber blant annet med flere prosjekter på teknologiutvikling og biogass.

 Les mer om vårt arbeide

- Vi jobber eller på flere nivå for å finne bedre klimavennlinge løsninger for et mer klimavennlig landbruk. Vi mener dessuten at kortreist mat og mat på norske grasressurser og utmarksbeite er et viktig bidrag til den globale utfordringen, sier Bjørke

 

Fakta:

  • 60% av det som vi spiser er produsert i land utenfor Norge. Disse tallene inkluderer også fisk.
  • Mange av fôrråvarene til norske dyr er importert. Blant annet korn og proteinvekster, som soya fra Brasil. 70% av fôret til oppdrettfisk består av korn.
  • Verdens klimautfordringer vil gi lavere avlinger. Fns klimapanel anslår 2% mindre avlinger hver tiår. FNs matavareorganisasjon mener verden trenger 60 % økt matproduksjon innen 2050.
  • Regjerings plattform har et mål om høyest mulig selvforsyning av beredskapshensyn.

 

 

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere