Tiden etter at hun ble landbruksminister har Sylvi Listhaug blant annet benyttet til å reise rundt å besøke en rekke gårdsbruk rundt om i landet. Da Listhaug besøkte Telemark i februar  tok hun turen innom småbruket til bonde og musiker Aasmund Nordstoga i Vinje.

– Jeg håper at jeg vil klare å presentere gode grunner for å opprettholde småskalalandbruk i Norge, sa Nordstoga til nationen.no i forkant av besøket.

Under besøket fikk landbruksministeren også høre et nyskrevet stev, som Nordstoga hadde skrevet for anledningen. Da småbrukeren underholdt på Norges Bondelags markering foran Stortinget ble det premiere på andre vers. Det kan du se i videovinduet over.

Aasmund Nordstoga på scenen foran Stortinget. Foto: Ole Marius Aune Sandmo.

Stev til Syvli Listhaug (Aasmund Nordstoga)

Den fagre jenta vil ut å blenkja

å lære bøndene stort å tenkja

Men dæ`kji beint å få støri gard

når støtt ein støyter på berg og skar

 

Ja, sko me dykre i li og dalar

trengst både småe og store gardar

Om ein er jærbu hell teledøl

so trengst kvareinaste bondeknøl!