Nordiske bønder ynskjer digitaliseringa velkomen

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

fra møtet

Nordiske bønder og samvirke vil ta imot moglegheitene som ligg i digitalisering og ta eigarskap til beste for bønder og samfunnet. Dei ber også styresmaktene legge til rette for betre infrastruktur.

Digitalisering var eit hovudtema då nærare 70 bonde- og samvirketoppar frå Norden møttest til sitt årlege møte tidlegare i haust. I år var det såkalla presidiemøtet lagt til Tavastehus i Finland.

Eit felles opprop om digitalisering vart lagt fram på slutten av møtet. Dei nordiske bøndene og samvirka ynskjer digitaliseringa velkomen, og peikar på samvirka sine fordelar og viktige rolle som m.a eigar, innsamlar og brukar av digital informasjon. Ein ber styresmaktene legge til rette med IT-nettverk og breiband på bygda. Det blir også vist til risikoen ved digitalisering knytt til personvern og eigarskap til informasjon, der bondeorganisasjonane har ei viktig rolle saman med styresmaktene.

Finske meierisamvirke Valio, svenske kornsamvirke Lantmännen og norske Tine viste døme på korleis dei brukte digitaliseringa. Valio har t.d fleire web-teneste for mjølkeprodusentane som kvalitetsverkty, statistikk, web-butikk og diskusjonsforum. Lantmännen har eit digitalt arbeidsverkty kalla LM2, der bøndene m.a. kan få oversikt over sist innvegingar, kjøpe av reservedeler til maskiner og bestille fôr på mobilen.

- Digitaliseringa optimerer forretningsverksemda og prosessar, betrar produktiviteten og aukar dialogen med medlemmer og forbrukarar. Men den kan samtidig gi større kostnader, flytte fokus frå kjerneverksemda, og gjere at ein mister tilknytinga til verksemda, sa visepresidenten i Valio, Rauno Hiltunen.

Under møtet vart det også arrangert arbeidsgrupper om samanhengen mellom dyrehelse og menneskehelse (”One Health”), klima og miljø, unge bønder og organisasjonsspørsmål.
 
Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere