Nordiske bønder ynskjer digitaliseringa velkomen

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

fra møtet

Nordiske bønder og samvirke vil ta imot moglegheitene som ligg i digitalisering og ta eigarskap til beste for bønder og samfunnet. Dei ber også styresmaktene legge til rette for betre infrastruktur.

Digitalisering var eit hovudtema då nærare 70 bonde- og samvirketoppar frå Norden møttest til sitt årlege møte tidlegare i haust. I år var det såkalla presidiemøtet lagt til Tavastehus i Finland.

Eit felles opprop om digitalisering vart lagt fram på slutten av møtet. Dei nordiske bøndene og samvirka ynskjer digitaliseringa velkomen, og peikar på samvirka sine fordelar og viktige rolle som m.a eigar, innsamlar og brukar av digital informasjon. Ein ber styresmaktene legge til rette med IT-nettverk og breiband på bygda. Det blir også vist til risikoen ved digitalisering knytt til personvern og eigarskap til informasjon, der bondeorganisasjonane har ei viktig rolle saman med styresmaktene.

Finske meierisamvirke Valio, svenske kornsamvirke Lantmännen og norske Tine viste døme på korleis dei brukte digitaliseringa. Valio har t.d fleire web-teneste for mjølkeprodusentane som kvalitetsverkty, statistikk, web-butikk og diskusjonsforum. Lantmännen har eit digitalt arbeidsverkty kalla LM2, der bøndene m.a. kan få oversikt over sist innvegingar, kjøpe av reservedeler til maskiner og bestille fôr på mobilen.

- Digitaliseringa optimerer forretningsverksemda og prosessar, betrar produktiviteten og aukar dialogen med medlemmer og forbrukarar. Men den kan samtidig gi større kostnader, flytte fokus frå kjerneverksemda, og gjere at ein mister tilknytinga til verksemda, sa visepresidenten i Valio, Rauno Hiltunen.

Under møtet vart det også arrangert arbeidsgrupper om samanhengen mellom dyrehelse og menneskehelse (”One Health”), klima og miljø, unge bønder og organisasjonsspørsmål.
 
Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere