Nordiske bønder ynskjer digitaliseringa velkomen

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

fra møtet

Nordiske bønder og samvirke vil ta imot moglegheitene som ligg i digitalisering og ta eigarskap til beste for bønder og samfunnet. Dei ber også styresmaktene legge til rette for betre infrastruktur.

Digitalisering var eit hovudtema då nærare 70 bonde- og samvirketoppar frå Norden møttest til sitt årlege møte tidlegare i haust. I år var det såkalla presidiemøtet lagt til Tavastehus i Finland.

Eit felles opprop om digitalisering vart lagt fram på slutten av møtet. Dei nordiske bøndene og samvirka ynskjer digitaliseringa velkomen, og peikar på samvirka sine fordelar og viktige rolle som m.a eigar, innsamlar og brukar av digital informasjon. Ein ber styresmaktene legge til rette med IT-nettverk og breiband på bygda. Det blir også vist til risikoen ved digitalisering knytt til personvern og eigarskap til informasjon, der bondeorganisasjonane har ei viktig rolle saman med styresmaktene.

Finske meierisamvirke Valio, svenske kornsamvirke Lantmännen og norske Tine viste døme på korleis dei brukte digitaliseringa. Valio har t.d fleire web-teneste for mjølkeprodusentane som kvalitetsverkty, statistikk, web-butikk og diskusjonsforum. Lantmännen har eit digitalt arbeidsverkty kalla LM2, der bøndene m.a. kan få oversikt over sist innvegingar, kjøpe av reservedeler til maskiner og bestille fôr på mobilen.

- Digitaliseringa optimerer forretningsverksemda og prosessar, betrar produktiviteten og aukar dialogen med medlemmer og forbrukarar. Men den kan samtidig gi større kostnader, flytte fokus frå kjerneverksemda, og gjere at ein mister tilknytinga til verksemda, sa visepresidenten i Valio, Rauno Hiltunen.

Under møtet vart det også arrangert arbeidsgrupper om samanhengen mellom dyrehelse og menneskehelse (”One Health”), klima og miljø, unge bønder og organisasjonsspørsmål.
 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere