Nordiske bondeorganisasjoner diskuterte samarbeid

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Over 60 personer fra de nordiske bondeorganisasjonene og landbrukssamvirket i Norge møttes under Nordiske Bondeorganisationers Centralråd (NBC) sitt utvidede presidiemøte på Inderøy.

Nordiske bondeledere. Fra venstre Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag, Sindri Sigurgeirsson, Bændasamtök Íslands, Helena Jonsson, Lantbrukarnas Riksförbund, Juha Marttila, MTK, Finland, Martin Merrild, Landbrug & Fødevare, Danmark.

- Som nordiske bondeorganisasjoner har vi ulike interesser, men vi er enige om samarbeid der hvor det er naturlig. Det er derfor viktig med jevnlige møter mellom nordiske bondetopper og –organisasjoner hvor vi får drøftet ulike tema og blir oppdatert på landbrukspolitisk status i hvert enkelt land, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Inderøya i Nord-Trøndelag dannet en flott ramme for møtet. Norge har hatt formannskapet i NBC siden 2013, og deltakerne fikk oppleve lokale matspesialiteter, gårdsbesøk, Gangstad gårdsysteri og Verdal meieri. Finland overtar formannskapet de neste to årene, og arrangerer neste møte i Helsingfors sommeren 2017.

Hele møtet samlet på gården Øyna på Inderøya

Flere handelsregler – ikke færre

Blant mange innlegg på dagsorden, pekte Ole Norrback, tidligere finsk minister for nordisk samarbeid og finsk ambassadør til Norge, på at Norden har mange fellesnevnere politisk. Når over 40 prosent av alt hva Norden produserer går til eksport, var oppfordringen at vi trenger flere regler, og ikke færre for å styrke det globale markedet.

Høyreradikal populistisk familie i Norden opptatt av lokal produksjon

Ann-Cathrin Junger fra Södertörns Høgskola presenterte det hun omtalte som en høyreradikal-populistisk familie i Norden. Det handler om Sannfinnene i Finland, Dansk Folkeparti i Danmark og FrP i Norge. Disse partiene støtter i hovedsak innenlandsk og lokal matproduksjon. Unntaket blant de nordiske partiene er FrP som er mer opptatt av å redusere tollvernet. Disse partiene forenes også i opptatthet av dyrerettigheter og mindre byråkrati.

Nordisk stemme i Verdens bondeorganisasjon (WFO)

Nå er alle de nordiske bondeorganisasjonene medlem i WFO, og det ble kort tatt opp hvordan de nordiske landene kan samarbeide i denne forsamlingen. 

Også ungdomsorganisasjonene var representert i Trøndelag.

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere