Nordiske bondeledere. Fra venstre Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag, Sindri Sigurgeirsson, Bændasamtök Íslands, Helena Jonsson, Lantbrukarnas Riksförbund, Juha Marttila, MTK, Finland, Martin Merrild, Landbrug & Fødevare, Danmark.

- Som nordiske bondeorganisasjoner har vi ulike interesser, men vi er enige om samarbeid der hvor det er naturlig. Det er derfor viktig med jevnlige møter mellom nordiske bondetopper og –organisasjoner hvor vi får drøftet ulike tema og blir oppdatert på landbrukspolitisk status i hvert enkelt land, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Inderøya i Nord-Trøndelag dannet en flott ramme for møtet. Norge har hatt formannskapet i NBC siden 2013, og deltakerne fikk oppleve lokale matspesialiteter, gårdsbesøk, Gangstad gårdsysteri og Verdal meieri. Finland overtar formannskapet de neste to årene, og arrangerer neste møte i Helsingfors sommeren 2017.

Hele møtet samlet på gården Øyna på Inderøya

Flere handelsregler – ikke færre

Blant mange innlegg på dagsorden, pekte Ole Norrback, tidligere finsk minister for nordisk samarbeid og finsk ambassadør til Norge, på at Norden har mange fellesnevnere politisk. Når over 40 prosent av alt hva Norden produserer går til eksport, var oppfordringen at vi trenger flere regler, og ikke færre for å styrke det globale markedet.

Høyreradikal populistisk familie i Norden opptatt av lokal produksjon

Ann-Cathrin Junger fra Södertörns Høgskola presenterte det hun omtalte som en høyreradikal-populistisk familie i Norden. Det handler om Sannfinnene i Finland, Dansk Folkeparti i Danmark og FrP i Norge. Disse partiene støtter i hovedsak innenlandsk og lokal matproduksjon. Unntaket blant de nordiske partiene er FrP som er mer opptatt av å redusere tollvernet. Disse partiene forenes også i opptatthet av dyrerettigheter og mindre byråkrati.

Nordisk stemme i Verdens bondeorganisasjon (WFO)

Nå er alle de nordiske bondeorganisasjonene medlem i WFO, og det ble kort tatt opp hvordan de nordiske landene kan samarbeide i denne forsamlingen. 

Også ungdomsorganisasjonene var representert i Trøndelag.