Nordfjordrådet ber landbruksministeren ta naudsynte initiativ

Av Merete Støfring,
  • Tips en venn om denne siden

- Nordfjordrådet meiner ingen er tent med ei langvarig konflikt om framtida for landbruket.

Vi vil oppmode Landbruksministeren om å ta nødvendige initiativ til at partane kan ta opp att forhandlingane, heiter det i ei fråsegn som Nordfjordrådet vedtok i går

Nordfjordrådet er regionrådet for sju kommmunar i Nordfjord. Landbruket er ein av berebjelkane for busetnad og næringsutvikling i vår region. Vi ser det som avgjerande for utviklinga i distrikts-Noreg at landbruksnæringa har gode rammevilkår.

Nordfjordrådet syner til brotet i jordbruksforhandlingane mellom Regjeringa og landbruksorganisasjonane, og pågåande aksjonar i samband med dette.

Nordfjordrådet meiner at bøndene må ha ei inntektsutvikling på line med resten av samfunnet. Vi krev at måla og strategiane i landbruksmeldinga må følgjast opp i årets jordbruksforhandlingar. Det må løne seg å produsere god og kortreist mat, og bøndene må kunne ha inntekter som gjer det mulig å investere for framtida – også for nye generasjonar bønder i Nordfjord, heiter det i fråsegna frå ordførarane i Nordfjord.
 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere