Nok mat må gå foran nye kjøpesentere

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Etablering på dyrka mark skal unngås, mener Bondelaget og slår fast at nok mat må gå foran nye kjøpesentre.

Miljøverndepartementet har lagt fram forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel "for å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, bidra til samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk og å legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg."

Fokus på effektiv arealbruk

- Det er bra at departementet har fokus på samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk, og at vern av matjord nevnes spesielt i formålsparagrafen, skriver Norges Bondelag i høringsbrevet.

Ingen etablering på dyrket mark

Bondelaget vil likevel forsterke formålsparagrafen til "Etablering på dyrket mark skal unngås."

Parkering må inngå i bruksarealet

Samtidig ønsker Norges Bondelag at parkeringsareal blir tatt med i beregning av bruksareal. Eventuelt at det settes om krav at parkering skal skje over/under bakkenivå eller samles i egne, fleretasjes parkeringshus.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Arild Bustnes

Bondelagets fagside jordvern.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere