Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf) avslørte nylig at regjeringa vil bevilge 30 millioner ekstra til Veterinærinstituttet når regjeringa legger fram revidert nasjonalbudsjett 14. mai. Det har vært stor uro om videreføring av instituttets regionale funksjoner, da flere ansatte tidligere i år fikk varsel om mulig oppsigelse som følge av stramme økonomiske rammer.

- Regjeringa fortjener honnør for den styrkede bevilgninga til Veterinærinstituttet, mener Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Skal Veterinærinstituttet fylle sitt samfunnsoppdrag må det sikres en landsdekkende, desentralisert tjeneste med samme mulighet for beredskap, diagnostikk og besetningsutredning, uavhengig av hvor gårdene er plassert.

- I ei tid hvor sykdommer som afrikansk svinepest blir stadig mer utbredt på kontinentet, så krever det en styrking av beredskapen vår. Landbruksminister Olaug Bollestad viser med denne bevilgninga at hun tar situasjonen på alvor, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Den ekstra bevilgningen skal blant annet brukes på nye lokaler og obduksjonssal i Tromsø og å opprettholde instituttets regionale tilstedeværelse.