NNN krever omlegging av importvernet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

NNN vil endre importvernet slik at det ikke undergraver norsk landbruksproduksjon og industriarbeidsplasser.

Forbundsleder jan-Egil Pedersen, foto: NNN- Vi ønsker å innrette importvernet slik at man får mer mangfold av produkter og ikke import av produkter som undergraver norsk landbruksproduksjon og industriarbeidsplasser, sier forbundsleder i Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) Jan-Egil Pedersen.

Avhengig av norske råvarer


Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund representerer ca 30 000 medlemmer innenfor alle typer mat- og drikkevareindustri. Store deler av denne industrien er avhengig av norske råvarer.

Mangfold og utvalg

– Vi ønsker mangfold og bredt utvalg av ost og andre produkter, sier  Pedersen, - men at det importeres store mengder ost som allerede produseres i Norge faller på sin egen urimelighet.
Mengden av importert ost har de senere år økt i meget stor grad. Mens den tollfrie importkvoten fra EU i 2011 var på 4500 tonn har den fra 2012 økt til 7200 tonn. (+ 90 tonn fra Sveits). I tillegg til tollfrie kvoter importeres det store mengder med ost i direkte konkurranse med norsk ost.
Med denne økte import av ost til kjedene blir det en stor utfordring å beholde melkebøndene i Norge, og derved mindre kjøttproduksjon og mindre industriarbeidsplasser.

Bruk handlingsrommet

I en uttalelse forbundsstyret i NNN har sendt landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, uttrykker LO-forbundet ønske om at norske myndigheter skal bruke handlingsrommet som ligger innenfor reglene i WTO til å veksle mellom kronetoll og prosenttoll, og til enhver tid bruke det som gir best beskyttelse. Dette for å sikre norske industriarbeidsplasser og landbruk over hele landet. Dette gjelder innenfor alle sektorer som i dag reguleres med kronetoll, men de produktene som er mest utsatt for import er ost og kjøtt, heter det.
 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere