NNN krever omlegging av importvernet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

NNN vil endre importvernet slik at det ikke undergraver norsk landbruksproduksjon og industriarbeidsplasser.

Forbundsleder jan-Egil Pedersen, foto: NNN- Vi ønsker å innrette importvernet slik at man får mer mangfold av produkter og ikke import av produkter som undergraver norsk landbruksproduksjon og industriarbeidsplasser, sier forbundsleder i Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) Jan-Egil Pedersen.

Avhengig av norske råvarer


Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund representerer ca 30 000 medlemmer innenfor alle typer mat- og drikkevareindustri. Store deler av denne industrien er avhengig av norske råvarer.

Mangfold og utvalg

– Vi ønsker mangfold og bredt utvalg av ost og andre produkter, sier  Pedersen, - men at det importeres store mengder ost som allerede produseres i Norge faller på sin egen urimelighet.
Mengden av importert ost har de senere år økt i meget stor grad. Mens den tollfrie importkvoten fra EU i 2011 var på 4500 tonn har den fra 2012 økt til 7200 tonn. (+ 90 tonn fra Sveits). I tillegg til tollfrie kvoter importeres det store mengder med ost i direkte konkurranse med norsk ost.
Med denne økte import av ost til kjedene blir det en stor utfordring å beholde melkebøndene i Norge, og derved mindre kjøttproduksjon og mindre industriarbeidsplasser.

Bruk handlingsrommet

I en uttalelse forbundsstyret i NNN har sendt landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, uttrykker LO-forbundet ønske om at norske myndigheter skal bruke handlingsrommet som ligger innenfor reglene i WTO til å veksle mellom kronetoll og prosenttoll, og til enhver tid bruke det som gir best beskyttelse. Dette for å sikre norske industriarbeidsplasser og landbruk over hele landet. Dette gjelder innenfor alle sektorer som i dag reguleres med kronetoll, men de produktene som er mest utsatt for import er ost og kjøtt, heter det.
 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere