Forbundsleder jan-Egil Pedersen, foto: NNN- Vi ønsker å innrette importvernet slik at man får mer mangfold av produkter og ikke import av produkter som undergraver norsk landbruksproduksjon og industriarbeidsplasser, sier forbundsleder i Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) Jan-Egil Pedersen.

Avhengig av norske råvarer


Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund representerer ca 30 000 medlemmer innenfor alle typer mat- og drikkevareindustri. Store deler av denne industrien er avhengig av norske råvarer.

Mangfold og utvalg

– Vi ønsker mangfold og bredt utvalg av ost og andre produkter, sier  Pedersen, - men at det importeres store mengder ost som allerede produseres i Norge faller på sin egen urimelighet.
Mengden av importert ost har de senere år økt i meget stor grad. Mens den tollfrie importkvoten fra EU i 2011 var på 4500 tonn har den fra 2012 økt til 7200 tonn. (+ 90 tonn fra Sveits). I tillegg til tollfrie kvoter importeres det store mengder med ost i direkte konkurranse med norsk ost.
Med denne økte import av ost til kjedene blir det en stor utfordring å beholde melkebøndene i Norge, og derved mindre kjøttproduksjon og mindre industriarbeidsplasser.

Bruk handlingsrommet

I en uttalelse forbundsstyret i NNN har sendt landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, uttrykker LO-forbundet ønske om at norske myndigheter skal bruke handlingsrommet som ligger innenfor reglene i WTO til å veksle mellom kronetoll og prosenttoll, og til enhver tid bruke det som gir best beskyttelse. Dette for å sikre norske industriarbeidsplasser og landbruk over hele landet. Dette gjelder innenfor alle sektorer som i dag reguleres med kronetoll, men de produktene som er mest utsatt for import er ost og kjøtt, heter det.