Under Arendalsuka 2017 inviterte Klimasmart Landbruk, et prosjekt eid av TINE, Nortura, Norges Bondelag, NLR og Felleskjøpet til et seminar om hvordan norsk landbruk kan bli mer klimavennlig.

Nils Vagstad, adm. direktør i NIBIO innledet om at norsk landbruk har gode forutsetninger for ytterligere klimaoptimalisering. Samtidig advarte han mot regjeringens forslag om forbud mot nydyrking av myr som nå er ute på høring. Formålet med lovforslaget er å redusere metanutslippene som følge av nydyrking.

- Det forventes en betydelig nedgang i samlet utslipp fra dyrket myr i årene framover og nedgangen vil sannsynligvis bli enda litt større om det ikke hadde blitt nydyrket myr i hele tatt. Men et forbud som kun rettes mot matproduksjon kan synes urimelig og konsekvensene vil måtte bæres av svært få.

Vagstad mener det er behov for en grundigere konsekvensanalyse av hvor og hvordan et slikt forbud vil slå ut.

Under seminaret innledet også spesialrådgiver Kim Viggo Weiby om TINEs arbeid med å gjøre kua mer klimasmart og styreleder Anne Jødahl Skuterud om Felleskjøpets klimaarbeid. Prosjektleder i Klimasmart Landbruk, Tony Barman, fortalte også om status og framdrift for prosjektet.

Last ned presentasjonene fra seminaret her.

Fortsatt usikkert om EU-prosess fører fram

Under klimaseminaret møtte også Ingunn Foss (H), Terje Aasland (Ap) og Petter N. Toldnæs (V) til diskusjon om landbrukets klimainnsats og videre arbeid. De stilte seg alle svært positive til arbeidet i prosjektet Klimasmart Landbruk. Mest oppmerksomhet fikk imidlertid den iverksatte prosessen for å knytte Norge nærmere EUs klimaregime. Landbruket er blant sektorene som vil bli berørt av forslaget.

Aasland sa at Arbeiderpartiet tok utgangspunkt i tidligere vedtak i Stortinget om at en tilknytning i så fall skal skje gjennom en bilateral avtale mellom Norge og EU, ikke gjennom EØS slik regjeringen har antydet. Men han understreket at det fortsatt var for tidlig å si noe om utfallet av prosessen. Foss også at en forutsetning for å inngå en avtale om å knytte Norge nærmere EUs klimaregime var at norske interesser ble godt ivaretatt.

Bondelaget synlige under Arendalsuka

I tillegg til klimaseminar inviterte også Norges Bondelag til Bondepub i samarbeid med Felleskjøpet Agri og til debatt om landbruksfrislepp og matmakt i samarbeid med Arendalsuka og Norsk landbrukssamvirke.

Temperaturen gikk tider i taket da blant annet bondelagsleder Lars Petter Bartnes, landbruks- og matminister Jon Georg Dale, COOP-sjef Geir Inge Stokke og direktør i Forbrukerområdet Randi Flesland barket sammen. Dagligvarekjedenes makt over maten var fikk mye oppmerksomhet.

- Maktkonsentrasjonen hos dagligvarekjedene er i eksplosiv vekst. Vil vi ha mer mangfold i dagligvaremarkedet må det gjøres tiltak nå, sa bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Debattpanel under debatt om matmakt og landbruk, Arendaluka 2017

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Terje Aasland lovet at et regjeringsskifte med Ap i førersetet etter valget ville bety innføring av Lov om god handelsskikk, men erkjente at dette ikke ville være tilstrekkelig for å få styrke konkurransen i dagligvaremarkedet.

Her kan du se hele debatten om landbruksfrislepp og matmakt