Nei til EU skynder seg langsomt mot EØS

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Nei til EUs landsmøte vedtok å arbeide aktivt for å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale.

Nei til EUs arbeidsutvalg. Fra venstre: Eli Blakstad (nestleder), Jens Kihl (AU-medlem), Britt Tønne Haugan (nestleder) og Heming Olaussen (leder), foto: Nei til EUSamtidig slo landsmøtet som ble avviklet lørdag og søndag fast at Nei til EU ikke skal være en kamporganisasjon mot EØS, sier gjenvalgt leder, Heming Olaussen.

Lang vei mot folkeavstemning


- Landsmøtet vedtok at spørsmålet om å reise et krav om en folkeavstemning om EØS er en langsiktig sak. Nei til EU vil nå fokusere på arbeidet inn mot LO-kongressen og stortingsvalget i 2013, sier han.

Markering mot tildeling av fredspris til EU


- Organisasjonen vil umiddelbart sette kreftene inn mot markeringa 9. desember, mot tildelingen av Nobels fredspris til EU. Vi vil bidra til at dette blir en sterk markering.

Valgene i Nei til EU


Eli Blakstad ble valgt til ny nestleder i Nei til EU. Britt Tønne Haugan og Jens Kihl ble gjenvalgt til henholdsvis nestleder og medlem av Nei til EUs arbeidsutvalg.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Hildegunn Gjengedal.

Bondelagets temasider internasjonalt arbeid

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere