Nei til EUs arbeidsutvalg. Fra venstre: Eli Blakstad (nestleder), Jens Kihl (AU-medlem), Britt Tønne Haugan (nestleder) og Heming Olaussen (leder), foto: Nei til EUSamtidig slo landsmøtet som ble avviklet lørdag og søndag fast at Nei til EU ikke skal være en kamporganisasjon mot EØS, sier gjenvalgt leder, Heming Olaussen.

Lang vei mot folkeavstemning


- Landsmøtet vedtok at spørsmålet om å reise et krav om en folkeavstemning om EØS er en langsiktig sak. Nei til EU vil nå fokusere på arbeidet inn mot LO-kongressen og stortingsvalget i 2013, sier han.

Markering mot tildeling av fredspris til EU


- Organisasjonen vil umiddelbart sette kreftene inn mot markeringa 9. desember, mot tildelingen av Nobels fredspris til EU. Vi vil bidra til at dette blir en sterk markering.

Valgene i Nei til EU


Eli Blakstad ble valgt til ny nestleder i Nei til EU. Britt Tønne Haugan og Jens Kihl ble gjenvalgt til henholdsvis nestleder og medlem av Nei til EUs arbeidsutvalg.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Hildegunn Gjengedal.

Bondelagets temasider internasjonalt arbeid