Nei til boliger og næringsbygg på matjord

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Byer og tettsteder må bygges tettere. Bondelaget sier et absolutt nei til å bygge boliger og næringsbygg på matjord.

-Det er bekymringverdig at mange av forslagene i Nasjonal transportplan mest sannsynlig vil svekke Norges mulighet til å produsere nok mat, skriver andre nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, til Nasjonal Transportplan som blir presentert i dag, onsdag 29. februar.

- Norges Bondelag mener at byer og tettsteder må bygges tettere, og sier et absolutt nei til å bygge boliger og næringsbygg på matjord. Til dette finnes det nok uproduktive arealer, og muligheter til å fortette eller omdanne allerede bebygde arealer. Det må satses på samferdsel, noe som også gavner transportsektoren som landbruksnæringa også er helt avhengig av. Men, det er viktig at veier og baner legges til uproduktive arealer, og at matjorda prioriteres og skånes., skriver Skallerud i innlegget "Ikke tråkk i matfatet".

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere