-Det er bekymringverdig at mange av forslagene i Nasjonal transportplan mest sannsynlig vil svekke Norges mulighet til å produsere nok mat, skriver andre nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, til Nasjonal Transportplan som blir presentert i dag, onsdag 29. februar.

- Norges Bondelag mener at byer og tettsteder må bygges tettere, og sier et absolutt nei til å bygge boliger og næringsbygg på matjord. Til dette finnes det nok uproduktive arealer, og muligheter til å fortette eller omdanne allerede bebygde arealer. Det må satses på samferdsel, noe som også gavner transportsektoren som landbruksnæringa også er helt avhengig av. Men, det er viktig at veier og baner legges til uproduktive arealer, og at matjorda prioriteres og skånes., skriver Skallerud i innlegget "Ikke tråkk i matfatet".