Nedskrivning av verdien på aktiverte melkekvoter

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Prisfallet i det omsettelige melkekvotemarkedet gir grunnlag for å kreve at verditapet føres som en kostnad.

Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.Spørsmålet om skattemessig nedskrivning av verdien på aktiverte melkekvoter har blitt aktualisert etter at staten i 2012 reduserte prisen på den offentlig omsatte kvotedelen fra kr 3,50 til kr 2,50.

Skattedirektoratet bekrefter i en prinsipputtalelse av 15. mai 2013 at de er enig i Bondelagets vurdering: at prisfallet som har vært i det omsettlige melkekvotemarkedet måtte gi grunnlag for å kreve at verditapet kunne føres som en kostnad i regnskapet for 2012..

Skattedirektoratet henviser i sin uttalelse til at tallene fra de siste årene viser at markedsprisene på melkekvoter snarere har gått ned enn opp. Fra en topp på 7,68 kroner i 2005, var landsgjennomsnittet av markedsprisen redusert til 4,98 kroner i 2012. Gjennomsnittet av fall i markedspris og reduksjon av fastpris til staten fra 2005 til 2012 er dermed på 1,85 kroner.

I følge statistikk fra Statens Landbruksforvaltning omsettes noe mer enn halvparten av melkekvoten til staten. Skattedirektoratet har derfor kommet frem til at verdifallet skjønnsmessig kan settes til 1,50 kroner per liter.

Skattedirektoratet avslutter uttalelsen med å henvise til at det ikke finnes holdepunkter for at verdien av melkekvoter ligger an til å øke betydelig. I en slik situasjon tilsier en reduksjon av både markedspris og fastpris over tid, at verdifallet er åpenbart. Reglene om avskrivning for åpenbart verdifall bør derfor komme til anvendelse.

Les mer om "Verdien av melkekvoten kan nedskrives med kr 1,50 per liter for regnskapsåret 2012."

Kontaktperson i Norges Bondelag: Arnstein Tveito

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere