Nederlendar ny leiar for EU-bøndene

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Nederlandske Albert Jan Maat er valt til ny president i EU-bøndenes bondelag, COPA for perioden 2013-1015.

Bilettekst: Albert Jan Maat frå Nederland er valt til ny leiar for EU-bøndene sin fellesorganisasjon, COPA.Albert Jan Maat tek over frå tyske Gerd Sonnleitner. Maat er leiar for det nederlandske bondelaget, LTO, sidan 2007. Frå 1999 til 2007 sat han i Europaparlamentet. Han er ikkje sjølv bonde.

 

Maat seier han vil prioritere arbeidet med å gjennomføre den nye landbruksreforma, få landbruk høgt på dagsordenen på neste års EU-val, og å få til ei god avtale for bøndene i frihandelsforhandlingane mellom EU og USA: - Før vi ein gong kan byrje å snakke om å redusere tollvernet, må USA respektere våre produksjonsstandardar, seier Maat.

 

Det vart vald 6 visepresidentar frå Frankrike, Nord-Irland, Spania, Ungarn, Polen og Latvia.

 

Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke har ei partnaravtale med COPA-COGECA. Denne inneber at vi kan delta som observatørar i arbeidsgrupper med EØS-relevans og andre relevante møte i COPA-COGECA-regi. COGECA er fellesorganisasjonen for samvirkeorganisasjonar. COPA og COGECA har kvar sine presidentar, men felles organisasjon i Brussel.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere