Nederlendar ny leiar for EU-bøndene

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Nederlandske Albert Jan Maat er valt til ny president i EU-bøndenes bondelag, COPA for perioden 2013-1015.

Bilettekst: Albert Jan Maat frå Nederland er valt til ny leiar for EU-bøndene sin fellesorganisasjon, COPA.Albert Jan Maat tek over frå tyske Gerd Sonnleitner. Maat er leiar for det nederlandske bondelaget, LTO, sidan 2007. Frå 1999 til 2007 sat han i Europaparlamentet. Han er ikkje sjølv bonde.

 

Maat seier han vil prioritere arbeidet med å gjennomføre den nye landbruksreforma, få landbruk høgt på dagsordenen på neste års EU-val, og å få til ei god avtale for bøndene i frihandelsforhandlingane mellom EU og USA: - Før vi ein gong kan byrje å snakke om å redusere tollvernet, må USA respektere våre produksjonsstandardar, seier Maat.

 

Det vart vald 6 visepresidentar frå Frankrike, Nord-Irland, Spania, Ungarn, Polen og Latvia.

 

Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke har ei partnaravtale med COPA-COGECA. Denne inneber at vi kan delta som observatørar i arbeidsgrupper med EØS-relevans og andre relevante møte i COPA-COGECA-regi. COGECA er fellesorganisasjonen for samvirkeorganisasjonar. COPA og COGECA har kvar sine presidentar, men felles organisasjon i Brussel.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere