Nasjonale turistveier gror igjen

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

- Det blir ikke mye utsikt igjen for turistene om ikke utmarksbeite intensiveres, sier forsker PhD ved Norsk institutt for skog og landskap, Anders Bryn.


Eksempel på hvordan nasjonale turistveier kan gro igjen. Bildet fra Vik er manipulert. Foto: Anders Bryn, Jon Skille Amundsen, Norsk institutt for skog og landskap.

På den internasjonale landbruks- og matmessen Grüne Woche har Nasjonale turistveier blitt tatt opp i næringslivdelegasjonen som et viktig knutepunkt for samarbeid mellom reiseliv, arkitektur, samferdsel og matprodusenter.

- Norske bønder og matprodusenter er inne i en drivende utvikling. Stadig flere turister får servert mat med regional tilknytning, men vi må huske på at ikke en lokalmatprodusent kan holde alle utsikter fri, men er avhengig av aktive matprodusenter omkring seg, sier Nils T. Bjørke.

I følge forskningsrapporten er utsikten langs mange av de 18 Nasjonale turistveiene betinget av slått, beiting og rydding knyttet til landbruk og produksjon av norsk melk, ost, lam og storfe.

Men nå er det stor fare for gjengroing langs flere av Norges vakreste og mest spektakulære strekningen.

Forskeren ved Skog og Landskap trekker spesielt frem Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal.

- Her kan så mye som 40 prosent av landskapet innen 50 meter fra veien gro igjen med skog. Tallene for Lofoten er på 35 prosent, sier Bryn.

Modellene forskeren bruker viser at gjengroing går svært raskt i områder med lite gjenværende utmarksbeite.

- For at hele prosjektet Nasjonale turistveier skal kunne sluttføres må det fortsatt være et aktivt landbruk. Det betyr en styrkning av beitetilskudd og generelt gode inntekstvilkår for bonden. Hvem vil kjøre gjennom grønne tunneler og bare skimte fjell, fosser og fjorder?, spør Nils T Bjørke, leder i Norges Bondelag i forbindelse med næringslivsdelegasjonens møte under IGW i Berlin.

Følgende strekninger er utsatt:

Havøysund
Atlanterhavsveien
Lofoten
Valdresflya
Aurlandsfjellet
Gamle Strynefjellsvegen
Geiranger-Trollstigen
Helgelandskysten
Sognefjellet

Ta kontakt for mer informasjon:

Forsker Anders Bryn ved Norsk institutt for Skog og Landskap på tlf: 93 03 97 82

Leder i Norges Bondelag: Nils T Bjørke på tlf: 90 15 06 24


Fotomontasjer er fra Vesterålen. Foto: Anders Bryn, Jon Skille Amundsen, Norsk institutt for skog og landskap.


Fotomontasje fra Valdres. Foto: Anders Bryn, Jon Skille Amundsen, Norsk institutt for skog og landskap.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere