Nasjonale turistveier gror igjen

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

- Det blir ikke mye utsikt igjen for turistene om ikke utmarksbeite intensiveres, sier forsker PhD ved Norsk institutt for skog og landskap, Anders Bryn.


Eksempel på hvordan nasjonale turistveier kan gro igjen. Bildet fra Vik er manipulert. Foto: Anders Bryn, Jon Skille Amundsen, Norsk institutt for skog og landskap.

På den internasjonale landbruks- og matmessen Grüne Woche har Nasjonale turistveier blitt tatt opp i næringslivdelegasjonen som et viktig knutepunkt for samarbeid mellom reiseliv, arkitektur, samferdsel og matprodusenter.

- Norske bønder og matprodusenter er inne i en drivende utvikling. Stadig flere turister får servert mat med regional tilknytning, men vi må huske på at ikke en lokalmatprodusent kan holde alle utsikter fri, men er avhengig av aktive matprodusenter omkring seg, sier Nils T. Bjørke.

I følge forskningsrapporten er utsikten langs mange av de 18 Nasjonale turistveiene betinget av slått, beiting og rydding knyttet til landbruk og produksjon av norsk melk, ost, lam og storfe.

Men nå er det stor fare for gjengroing langs flere av Norges vakreste og mest spektakulære strekningen.

Forskeren ved Skog og Landskap trekker spesielt frem Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal.

- Her kan så mye som 40 prosent av landskapet innen 50 meter fra veien gro igjen med skog. Tallene for Lofoten er på 35 prosent, sier Bryn.

Modellene forskeren bruker viser at gjengroing går svært raskt i områder med lite gjenværende utmarksbeite.

- For at hele prosjektet Nasjonale turistveier skal kunne sluttføres må det fortsatt være et aktivt landbruk. Det betyr en styrkning av beitetilskudd og generelt gode inntekstvilkår for bonden. Hvem vil kjøre gjennom grønne tunneler og bare skimte fjell, fosser og fjorder?, spør Nils T Bjørke, leder i Norges Bondelag i forbindelse med næringslivsdelegasjonens møte under IGW i Berlin.

Følgende strekninger er utsatt:

Havøysund
Atlanterhavsveien
Lofoten
Valdresflya
Aurlandsfjellet
Gamle Strynefjellsvegen
Geiranger-Trollstigen
Helgelandskysten
Sognefjellet

Ta kontakt for mer informasjon:

Forsker Anders Bryn ved Norsk institutt for Skog og Landskap på tlf: 93 03 97 82

Leder i Norges Bondelag: Nils T Bjørke på tlf: 90 15 06 24


Fotomontasjer er fra Vesterålen. Foto: Anders Bryn, Jon Skille Amundsen, Norsk institutt for skog og landskap.


Fotomontasje fra Valdres. Foto: Anders Bryn, Jon Skille Amundsen, Norsk institutt for skog og landskap.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere