Nasjonale turistvegar på kartet i Mathallen

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Mathallen er stedet, temaet er enestående og ekte matopplevelser langs noen av landets vakreste veistrekninger.

Dalsnibba, bildet er hentet fra hjemmesidene matlangsnasjonaleuristveger.noSeminaret i Mathallen fredag 26. april der Bondelagets styremedlem Synne Vahl Rogn er en av innlederne, skal ta for seg Norge og Norden sin status og framtid som matdestinasjon.

Det er Mat langs nasjonale turistveger som igjen er et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet og Statens vegvesen,som står bak seminaret. Innledere på seminaret som er lukket for andre enn nettopp de inviterte er hentet fra mat- og reiselivsnæringa i Norge og Sverige.

Bedre tilgjengelighet, kvalitet, service og effektivitet knyttet til mat og regional matkultur står sentralt for Mat langs nasjonale turistveger. Men også matens eksponeringssteder, som dagligvarebutikker, veikroer, spisesteder, hotell og bensinstasjoner, er viktige mål for prosjektet.  Det skal videre også legges vekt på tilbud og presentasjon av naturbaserte opplevelser, som muligheter for fiske og annen utmarksturisme.

Seminaret i Mathallen Vulcan i Oslo åpner forøvrig med et eget kokkeshow og smak av langtidskokt kje opp mot hurtigstekt kjelever. Kjeet kommer forøvrig fra Melciorgarden i Norddal og Valbjørgarden i Vågå.

Disse strekningene er omfattet av prosjektet Mat langs nasjonale turistveger:

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere