Nasjonal kulturlandskapspris til Hauan gård

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2013 er tildelt Hauan gård i Vestfold.

Hauan gård i Vestfold, foto: Hauan gård.Hauan gård med eierne og driverne Preben Fossaas og Anne Kirsti Nilsen får prisen for sin store og mangfoldige innsats i pleie av kulturlandskapet samt ivaretakelse og formidling av norsk kulturarv. I mars fikk Preben Fossaas også EMIL-prisen i Vestfold Bondelag.

Økologisk drift - Inn på tunet

Driften på gården er økologisk produksjon basert på gammalnorsk spelsau som brukes mange steder på beite i områder med verdifullt kulturlandskap eller kulturminner. Juryen legger vekt på ”Inn på tunet”-virksomheten med Grønt arbeid der ungdom deltar i både gårdsdriften og kulturlandskapspleie i flere verdifulle områder.

Bevaring og synliggjøring av kulturlandskapet

Juryen har vurdert Hauan gård til å oppfylle kriteriene for prisen, særlig gjennom sin innsats for å bevare og synliggjøre kulturlandskapet, en aktiv og moderne landbruksbedrift og en utnytting av ressursgrunnlaget som bidrar til helhet og mangfold også i kulturlandskapet.

De har stått for valget

Juryen for prisen består av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, leder (tidl. statssekretær Harald Oskar Buttedahl har vikariert), fylkesmann Lars Sponheim, fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl, leder for Bondelaget Nils T. Bjørke, leder for Bonde og småbrukarlaget Merete Furuberg, direktør i Statens landbruksforvaltning Jørn Rolfsen og styreleder i Norsk Kulturarv Turid Øhrn. Selve prisen består av en gavesjekk på 50 000,- pluss et innrammet grafisk trykk av kunstneren Hans Normann Dahl.

Utdeling 26. august

Den nasjonale kulturlandskapsprisen er etablert av Norsk Kulturarv og deles ut i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Prisen deles ut på Hauan gård i Re i Vestfold den 26. august av statsråd Trygve Slagsvold Vedum.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere