Nærmest et løftebrudd

Av Veronica Andersen,
  • Tips en venn om denne siden

- Statens tilbudforan jordbruksforhandlingene er svært skuffende, mener leder i Finnmark Bondelag Ola Tangen.

Tangen tror at årets forhandlinger har fått et veldig dårlig utgangspunkt og mener at regjeringa på langt nær har innfridd løftene de kom med i landbruksmeldinga.

Statens tilbud til jordbruket er på 900 millioner kroner, noe som tilsvarer omkring 13000 kr/ årsverk. Dette mener Tangen er for dårlig:  - Når andre grupper ventes å få en inntektsvekst på 17400 kr, bryter regjeringa løftet om en framtidig inntekstvekst som andre grupper. – Vårt krav var på 50000 kr/ årsverk. Penger som både skulle dekke den høye kostnadsutviklinga som er i landbruket, og tette igjen avstanden som er mellom bondens inntekt og andre. Tilbudet fra Staten kommer ikke oss halvveis i møte en gang, sier en skuffet Tangen.

Fylkeslederen savner også en tydelig distriktsprofil i tilbudet. – Arktisk landbruk er riktignok tilgodesett med 5 millioner, men disse pengene vil ikke gi bonden noe inntektsløft i første omgang. Disse midlene vil bli brukt til utviklingstiltak, sier Tangen. -  Fraktordninga for kraftfôr er også styrket fra statens side, men satsinga på de grovfôrbaserte produksjonen er rett og slett for dårlig, mener Tangen.

Finnmark Bondelag har de siste årene vært svært opptatt av å få på plass bedre investeringsordninger. – Dagens ordninger er ikke gode nok til at yngre folk tar sats og bygger fjøs, sier Tangen. – Kostnadsnivået er særs høyt og det er vanskelig å få på plass finansiering av nye fjøs i Finnmark. Jeg håper at Staten har flere ting å by på når det gjelder investeringsordninger, dersom vi setter oss ved forhandlingsbordet, sier Tangen.

Han er spent på hvordan jordbrukets forhandlingsutvalg vurderer tilbudet, og hvorvidt de velger å gå i forhandlinger med Staten. – Jeg setter min lit til at våre forhandlere gjør riktige vurderinger før de konkluderer, avslutter Tangen.

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere