Tangen tror at årets forhandlinger har fått et veldig dårlig utgangspunkt og mener at regjeringa på langt nær har innfridd løftene de kom med i landbruksmeldinga.

Statens tilbud til jordbruket er på 900 millioner kroner, noe som tilsvarer omkring 13000 kr/ årsverk. Dette mener Tangen er for dårlig:  - Når andre grupper ventes å få en inntektsvekst på 17400 kr, bryter regjeringa løftet om en framtidig inntekstvekst som andre grupper. – Vårt krav var på 50000 kr/ årsverk. Penger som både skulle dekke den høye kostnadsutviklinga som er i landbruket, og tette igjen avstanden som er mellom bondens inntekt og andre. Tilbudet fra Staten kommer ikke oss halvveis i møte en gang, sier en skuffet Tangen.

Fylkeslederen savner også en tydelig distriktsprofil i tilbudet. – Arktisk landbruk er riktignok tilgodesett med 5 millioner, men disse pengene vil ikke gi bonden noe inntektsløft i første omgang. Disse midlene vil bli brukt til utviklingstiltak, sier Tangen. -  Fraktordninga for kraftfôr er også styrket fra statens side, men satsinga på de grovfôrbaserte produksjonen er rett og slett for dårlig, mener Tangen.

Finnmark Bondelag har de siste årene vært svært opptatt av å få på plass bedre investeringsordninger. – Dagens ordninger er ikke gode nok til at yngre folk tar sats og bygger fjøs, sier Tangen. – Kostnadsnivået er særs høyt og det er vanskelig å få på plass finansiering av nye fjøs i Finnmark. Jeg håper at Staten har flere ting å by på når det gjelder investeringsordninger, dersom vi setter oss ved forhandlingsbordet, sier Tangen.

Han er spent på hvordan jordbrukets forhandlingsutvalg vurderer tilbudet, og hvorvidt de velger å gå i forhandlinger med Staten. – Jeg setter min lit til at våre forhandlere gjør riktige vurderinger før de konkluderer, avslutter Tangen.

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67