Næringsmiddelindustrien avhengig av regionale råvarer

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Næringsmiddelindustrien i Vestfold har 2600 ansatte, omsetter for 13 mia og er avhengig av råvarer fra regionen.

Dag Fredrik Eftedal, bonde i Vestfold og leder i Hedrum Bondelag, foto: Amund Kind.Det går fram av en rapport Landbrukets Utredningskontor har utarbeidet som en del av grunnlagsmaterialet for utviklingen av et regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold. - Rammebetingelsene for jordbruket er også en avgjørende komponent i en strategi for næringsmiddelindustrien i Vestfold, heter det i rapporten.

Korn og poteter

Vestfold er landets nest største potetfylke. Fylket er også en del av Viken-området som produserer om lag 60 prosent av den samlede kornproduksjonen i Norge. Vestfold omfavner om lag 9 prosent av det nasjonale kornarealet, og 19 prosent av landets matkornareal.

2600 arbeidsplasser

Næringsmiddelindustrien i Vestfold er en stor arbeidsgiver med over 2600 arbeidsplasser og om omsetning på 13 milliarder kroner. I tillegg gir næringen ringvirkninger til tilstøtende næringer. Industri knyttet til foredling av kjøtt, meieriprodukter, frukt og grønt og egg har lokalisert seg i Vestfold.

Avhengig av råvarer fra regionen

-Det er avgjørende å ivareta rammevilkårene til den eksisterende næringsmiddelindustrien, heter det i rapporten. - En forutsetning for næringsmiddelindustrien i Vestfold er at det er tilførsler av råvarer fra regionen, heter det i rapporten fra Landbrukets Utredningskontor.

Rapporten "Oversikt over næringsmiddelindustrien i Vestfold."

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere