Næringsmiddelindustrien avhengig av regionale råvarer

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Næringsmiddelindustrien i Vestfold har 2600 ansatte, omsetter for 13 mia og er avhengig av råvarer fra regionen.

Dag Fredrik Eftedal, bonde i Vestfold og leder i Hedrum Bondelag, foto: Amund Kind.Det går fram av en rapport Landbrukets Utredningskontor har utarbeidet som en del av grunnlagsmaterialet for utviklingen av et regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold. - Rammebetingelsene for jordbruket er også en avgjørende komponent i en strategi for næringsmiddelindustrien i Vestfold, heter det i rapporten.

Korn og poteter

Vestfold er landets nest største potetfylke. Fylket er også en del av Viken-området som produserer om lag 60 prosent av den samlede kornproduksjonen i Norge. Vestfold omfavner om lag 9 prosent av det nasjonale kornarealet, og 19 prosent av landets matkornareal.

2600 arbeidsplasser

Næringsmiddelindustrien i Vestfold er en stor arbeidsgiver med over 2600 arbeidsplasser og om omsetning på 13 milliarder kroner. I tillegg gir næringen ringvirkninger til tilstøtende næringer. Industri knyttet til foredling av kjøtt, meieriprodukter, frukt og grønt og egg har lokalisert seg i Vestfold.

Avhengig av råvarer fra regionen

-Det er avgjørende å ivareta rammevilkårene til den eksisterende næringsmiddelindustrien, heter det i rapporten. - En forutsetning for næringsmiddelindustrien i Vestfold er at det er tilførsler av råvarer fra regionen, heter det i rapporten fra Landbrukets Utredningskontor.

Rapporten "Oversikt over næringsmiddelindustrien i Vestfold."

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere