Dag Fredrik Eftedal, bonde i Vestfold og leder i Hedrum Bondelag, foto: Amund Kind.Det går fram av en rapport Landbrukets Utredningskontor har utarbeidet som en del av grunnlagsmaterialet for utviklingen av et regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold. - Rammebetingelsene for jordbruket er også en avgjørende komponent i en strategi for næringsmiddelindustrien i Vestfold, heter det i rapporten.

Korn og poteter

Vestfold er landets nest største potetfylke. Fylket er også en del av Viken-området som produserer om lag 60 prosent av den samlede kornproduksjonen i Norge. Vestfold omfavner om lag 9 prosent av det nasjonale kornarealet, og 19 prosent av landets matkornareal.

2600 arbeidsplasser

Næringsmiddelindustrien i Vestfold er en stor arbeidsgiver med over 2600 arbeidsplasser og om omsetning på 13 milliarder kroner. I tillegg gir næringen ringvirkninger til tilstøtende næringer. Industri knyttet til foredling av kjøtt, meieriprodukter, frukt og grønt og egg har lokalisert seg i Vestfold.

Avhengig av råvarer fra regionen

-Det er avgjørende å ivareta rammevilkårene til den eksisterende næringsmiddelindustrien, heter det i rapporten. - En forutsetning for næringsmiddelindustrien i Vestfold er at det er tilførsler av råvarer fra regionen, heter det i rapporten fra Landbrukets Utredningskontor.

Rapporten "Oversikt over næringsmiddelindustrien i Vestfold."