Denne uka behandlet Næringskomiteen på Stortinget forslag fra enkelte Venstre-representanter om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr. Innstillingen fra flertallet i næringskomiteen ber blant annet regjeringa framskynde arbeidet med stortingsmelding om dyrevelferd. Regjeringen har varslet at de vil legge fram en stortingsmelding i 2024, mens flertallet i Næringskomiteen vil at den legges fram senest vårsesjonen 2023.

– Bondelaget ønsker en dyrevelferdsmelding velkommen, og vi kan skjønne Stortingets utålmodighet her. Vi er klare til å bidra inn i meldingsarbeidet for å få den klar tidligere, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Innstillingen kan gi inntrykk av at dyra i dag ikke har det bra. Det er ikke tilfellet. Dyr i norsk landbruk har det bra, Mattilsynet finner få alvorlige brudd på dyrevelferden.

– Dyrevelferd er i stadig utvikling, og det har skjedd store endringer og forbedringer på norske gårder siden forrige stortingsmelding om dyrevelferd i 2003, og det vil det fortsette å gjøre, sier Gimming. Kartleggingen som Mattilsynet gjennomfører for svin i disse dager, vil for eksempel være et grunnlag for å peke på forbedringer.  

Næringskomiteen legger noen føringer for hvordan dyreholdet skal være. Flertallet peker blant annet på tilgang på uteareal for svin og innføring av en dyrevelferdsmerking.

Vi har tro på dyrevelferdsprogrammer som metode: de løfter dyrevelferden for alle dyr, det gjør dyrevelferdsmerking overflødig.

– For å bedre dyrevelferden ytterligere har en samlet husdyrnæring besluttet å utvikle dyrevelferdsprogrammer for alle produksjoner. Vi har tro på dyrevelferdsprogrammer som metode: de løfter dyrevelferden for alle dyr, det gjør dyrevelferdsmerking overflødig, sier Gimming.

– For oss er det en forutsetning at økte krav også gir økt lønnsomhet til bonden, og at en ny stortingsmelding er faglig basert og praktisk gjennomførbar, sier Gimming.

Saken behandles i Stortinget 10. februar.