Næringen innleder forhandlinger med staten

Publisert 09.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag innledet forhandlinger med staten om årets jordbruksavtale. Forhandlignene skal avsluttes senest 16. mai.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag meddelte fredag klokken 11.00 at vil vil teste regjeringens forhandlingsvilje.

Klokken 13 startet det første forhandlingsmøtet. Resultatet av forhandlingene skal være avklart før 16.mai.

-  Vi konstaterer at avstanden mellom næringa og staten er meget stor, både når det gjelder den økonomiske ramma og innretning. Når vi likevel velger å teste forhandlingsviljen til regjeringen, er det fordi dette jordbruksoppgjøret er helt avgjørende for framtiden til bøndene og norsk matproduksjon, sier forhandlingsleder for jordbruket og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Kravet fra næringen var på 1500 millioner kroner som dekkes med:
Målpris: 365 millioner (statens tilbud: 340 millioner)
Budsjett: 965 millioner (statens tilbud: -250 millioner)
Annet: 170 millioner (statens tilbud: 60 millioner)

Statens tilbud var en tidel av dette, altså 150 millioner.

- Det må vesentlige forbedringer til for at vi skal kunne inngå en avtale, sier Bjørke.

Les mer om jordbruksforhandlingene her.

Kontaktpersoner:
Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag: 975 99 866
Merete Furuberg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag: 901 63 092
Ottar Løvik, kommunikasjonssjef i Landbruks- og matdepartementet: 481 40 477

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere