Næringen innleder forhandlinger med staten

Publisert 09.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag innledet forhandlinger med staten om årets jordbruksavtale. Forhandlignene skal avsluttes senest 16. mai.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag meddelte fredag klokken 11.00 at vil vil teste regjeringens forhandlingsvilje.

Klokken 13 startet det første forhandlingsmøtet. Resultatet av forhandlingene skal være avklart før 16.mai.

-  Vi konstaterer at avstanden mellom næringa og staten er meget stor, både når det gjelder den økonomiske ramma og innretning. Når vi likevel velger å teste forhandlingsviljen til regjeringen, er det fordi dette jordbruksoppgjøret er helt avgjørende for framtiden til bøndene og norsk matproduksjon, sier forhandlingsleder for jordbruket og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Kravet fra næringen var på 1500 millioner kroner som dekkes med:
Målpris: 365 millioner (statens tilbud: 340 millioner)
Budsjett: 965 millioner (statens tilbud: -250 millioner)
Annet: 170 millioner (statens tilbud: 60 millioner)

Statens tilbud var en tidel av dette, altså 150 millioner.

- Det må vesentlige forbedringer til for at vi skal kunne inngå en avtale, sier Bjørke.

Les mer om jordbruksforhandlingene her.

Kontaktpersoner:
Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag: 975 99 866
Merete Furuberg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag: 901 63 092
Ottar Løvik, kommunikasjonssjef i Landbruks- og matdepartementet: 481 40 477

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere