Næringa og staten enige om å balansere melkemarkedet

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Store ostelagre og forventninger om overskudd gjør at melkekvotene reduseres med to prosent i 2017.

Melkebilen

Prognoser fra Tine viser at norske bønder vil produsere 27 millioner liter mer melk neste år enn det markedet vil etterspørre. Landbruksnæringen har derfor blitt enig med Landbruksdepartementet om å redusere melkekvotene med to prosent neste år.

-  For næringa er en liten reduksjon i melkekvotene den beste løsningen på situasjonen med melkeoverskudd. Ingen i næringa er tjent med at overproduksjonen og ytterligere lageroppbygging får får fortsette. Vi er tilfreds med at departementet endte opp med å lytte til rådet fra ei samlet landbruksnæring, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Foran dagens kvotedrøftinger hadde markedsregulator Tine foreslått å redusere forholdstallet fra 1 til 0,98 for kumelk og fra 0,97 til 0,96 for geitemelk for å unngå overproduksjon. I møtet sa Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag seg enige i dette, og ble etterhvert enige med Landbruksdepartementet om å redusere kvotene.

  • Les referat fra kvoterdrøftingene her.

Billigste alternativ

Som markedsregulator i melkesektoren skal Tine sørge for at melkemarkedet er i balanse og sikre avsetningen av melk. I situasjoner med overskudd av melk kan Tine blant annet legge ost og smør på lager for å unngå prissvingninger. I dag ligger det allerede for mye på lager.   

Lars Petter Bartnes- Melkebøndene bruker mye penger og legger stor arbeidsinnsats i å produsere melk av topp kvalitet til norske forbrukere. For bonden vil en liten reduksjon av kvotenee være den billigste løsningen på overskuddssituasjonen. Da unngår vi at bonden både må betale for å produsere melk det ikke er marked for, og for alternativ bruk av denne melka, sier Bartnes.

 

-  Dette vil skape en bedre balanse i markedet, og er det tiltaket som smerter minst for landets melkeprodusenter. For å unngå ytterligere press på det norske melkemarkedet er det viktig at regjeringen ikke åpner for nye tollfrie ostekvoter i de pågående artikkel 19-forhandlingene med EU, avslutter han.

Fakta om kvotedrøftingene

  • Hvert år holdes det drøftinger mellom landbruksnæringen og Landbruksdepartementet om hvor mye ku- og geitemelk som hver melkebonde kan produsere det kommende året. Drøftingene baserer seg blant annet på prognoser fra Tine på hvor mye melk som vil produseres og hvor mye markedet vil etterspørre.  
  • Produksjonen reguleres ved å justere på det såkalte forholdstallet. Dette tallet angir hvor stor del av melkekvotene bonden kan produsere. I 2016 er tallet 1,00 , altså at bøndene kan oppfylle 100 prosent av kvotene sine. Et forholdstall på 0,98 betyr at bonden kan produsere 98 prosent av kvoten. Produseres det mer enn forholdstallet angir, ilegges overproduksjonsavgift.  
  • Prognosen fra Tine viser at forventet produksjonsvolum for 2017 med uendret forholdstall er 1522 millioner liter, mens behovet vil være 1495 millioner liter.
  • Kvotetaket på 900.000 liter melk pr. foretak berøres ikke av justeringene av forholdstallet.

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere