Narasinfri kyllingproduksjon i gang

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Flere produsenter har nå levert de første kyllingene produsert uten narasin til butikk. Norges Bondelag er glad for dette, men advarer mot å gå for fort fram.

1. nestleder i Norges Bondelag, Kristin Ianssen.Like før jul kunngjorde Nortura at de ville levere narasinfri kylling innen to år. Men allerede sist uke leverte Nortura de første kyllingene som ikke hadde fått narasin tilsatt i fôret, til butikk. Norsk Kylling og Den Stolte Hane har også starta opp liknende produksjon.

- Jeg synes det er veldig bra at de prøver ut alternativ framfôring i noen få besetninger, slik jeg forstå at Nortura her gjør. Kyllingene får vaksine som erstatning for narasin. Det gir god innsikt i konsekvensene for dyrehelse, dyrevelferd og økonomi, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Kristin Ianssen. Hun er imidlertid skeptisk til å gå for fort fram.

Viktig med kunnskap

- Vi kan ikke slutte å bruke narasin som fôrtilsetning over natta. Det er viktig å ha god kunnskap om alternativet før vi slutter med narasin, sier Ianssen.

-  Risikoen ved å slutte er at forekomstene av andre sykdommer kan øke. I verste fall kan det både medføre lidelser for dyrene og behov for behandling av disse sykdommene med antibiotikatyper som kan gi resistens med betydning for folkehelsa. Det ønsker vi ikke, og jeg håper virkelig vaksinen fungerer etter hensikten, sier hun.

- Antibiotikabruken må ikke gå opp

Norske myndigheter har godkjent bruk av narasin og andre koksidiostatika til fjørfe som et fôrtilsetningsstoff for å forebygge parasittinfeksjoner, og ikke som fôrantibiotika. Myndighetene mener det ikke er en sammenheng mellom narasinbruk og antibiotikaresistens. I fjor høst advarte fagfolk og leger mot antibiotikaresistente bakterier i kylling produsert i Norge, og mange satte dette i sammenheng med bruken av fôrtilsetningsstoffet narasin, noe som igjen skapte en uro hos forbrukerne. Norges Bondelag tok allerede da til orde for en narasinfri kyllingsproduksjon, men var også da opptatt av at vi må finne gode alternativer før vi faser narasinbruken helt ut.

- Antibiotikaresistens er et folkehelseproblem som vi alle har et felles ansvar for å jobbe mot. Det gjelder både vi som produserer mat og i helsevesenet. Norsk landbruk har redusert antibiotikabruken med 40 prosent siden 1990-tallet. Det er derfor svært viktig at vi har en kontrollert utfasing av narasin, slik at antibiotikabruken ikke går opp. Friske dyr og lavt medisinbruk er et viktig fortrinn i norsk husdyrhold, understreker Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere