Narasinfri kyllingproduksjon

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har over lengre tid tatt til orde for en narasinfri kyllingproduksjon. Vi synes derfor det er gledelig at Nortura nå også går ut med klare ambisjoner om å produsere kylling uten narasin.

- Norges Bondelag har en klar ambisjon om å utvikle en kyllingproduksjon fri for narasin. Det er gledelig at Nortura deler denne ambisjonen med oss, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Norske myndigheter har godkjent bruk av narasin og andre koksidiostatika til fjørfe som et fôrtilsetningsstoff for å forebygge parasittinfeksjoner, og ikke som fôrantibiotika. Myndighetene mener det ikke er en sammenheng mellom narasinbruk og antibiotikaresistens, men Norges Bondelag ønsker likevel en narasinfri kyllingproduksjon.

- Vi kan ikke kutte ut bruken av narasin over natta. Da risikerer vi at forekomstene av andre sykdommer øker, noe som igjen vil føre til at kyllingene må bli behandla med antibiotika. Nedtrappinga må skje på en ansvarlig måte, understreker Bartnes.


Best i Europa

Fagfolk og leger har de siste dagene advart mot antibiotikaresistente bakterier i kylling produsert i Norge, og mange setter dette i sammenheng med bruken av fôrtilsetningsstoffet narasin. Det førte i dag til at Nortura gikk ut med en ambisjon om å kutte narasinbruken i kyllingproduksjonen innen to år.

- Vi må ikke glemme at vi i Norge i dag har den beste kyllingen i Europa. Norske kyllingprodusenter er opptatt av å produsere trygg mat, og bruker narasin i tråd med gjeldende regelverk, følger svært strenge hygienekrav i kontakt med kyllingene og bruker minimalt med antibiotika. Når det nå er gjort funn av antibiotikaresistente bakterier i en betydelig andel av kyllingene, må vi likevel innrømme at dette ikke er bra nok,  sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Nå må vi gå offensivt til verks og finne ut hvordan vi kan unngå antibiotikaresistente bakterier i norsk kylling i framtida.

Felles ansvar

Alle land, utenom de nordiske, har vesentlig høyere forekomst av antibiotikaresistens i kyllingprodukter enn Norge. Norsk kyllingsproduksjon er i dag basert på import av egg og kylling som er avla i utlandet. De resistente bakteriene som finnes i kylling i dag, har tidligere kommet fra utlandet. Det er gjort grep for å hindre spredning av denne bakterien, men det må likevel gjøres en jobb videre både med import og her hjemme.

- Antibiotikaresistens er et folkehelseproblem som vi alle har et felles ansvar for å jobbe mot. Det gjelder både vi som produserer mat og helsevesenet. Norsk landbruk har redusert antibiotikabruken med 40 prosent siden 1990-tallet. Slik er det dessverre ikke i andre europeiske land, der antibiotika brukes forebyggende i husdyrholdet. Lite bruk av antiobiotika er et viktig fortrinn ved å spise norsk mat, sier Lars Petter Bartnes.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere